EVALUAREA ONLINE - PROVOCARE PENTRU ELEV ȘI PROFESOR

PROF. ÎNV. PRIMAR BURLACU SIMONA MARICELA ȘCOALA GIMNAZIALA HOMOCEA, JUDEȚUL VRANCEA

În condițiile învățării la distanță, și în condițiile în care și anul școlar care tocmai a început se află sub semnul multor incertitudini, întrebarea la care se caută răspunsuri este Cum se poate adapta evaluarea la mediul online?
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educației, în predarea tuturor disciplinelor, iar dezvoltarea exponențială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale, apărând noi tipuri de cursuri, instituții și platforme online care vin în ajutorul elevilor.
Referitor la evaluare, știm că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare, iar dacă ne referim la sistemul de învățământ atunci activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.
Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și să susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și spre activitatea de învățare.
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și cumulativă.
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia.
Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei în activitatea didactică. Există o multitudine de astfel de metode, dar nu sunt întotdeauna ușor de folosit de cadrele didactice sau de elevi.
 Școala la care activez folosește pentru învățarea online platformele oferite de G- Suite. Dacă eu, ca și cadru didactic, autodidact de când mă știu, am căutat să mă informez pentru a folosi optim orice metodă pentru a face învățarea plăcută, în ceea ce privește elevul, lucrurile au decurs mai anevoios. Mă refer aici în special la cazul meu, acela de învățător la clasa pregătitoare. Suntem in perioada de acomodare, e greu pentru ei, e greu pentru mine, dar cel mai greu este pentru părinții și bunicii care stau la butoane.
Metodele de evaluare folosite la clasa mea sunt diverse și dintre acestea aș vrea să amintesc:

 Google Classroom aici discut cu elevii prin Meet, corectez temele și pot oferi

feedback direct fiecărui elev. Tot aici pot evalua modul în care elevii mei și-au însușit din tainele cititului. În cadrul întâlnirilor putem face și probe practice la Arte vizuale și abilități practice.

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, exerciții de corespondență, completarea unor tabele, sau pot fi enunțate diverse sarcini folosind post-it-uri virtuale.
Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a

obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Acesta permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online la clasa mea este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate și provoacă elevii să aibă o atenție sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în același timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
Nici unul din instrumentele de mai sus nu poate înlocui cu succes metodele complete de evaluare, fie ele tradiționale sau moderne. Nu se poate face observarea sistematică a comportamentului elevului, autoevaluarea, iar evaluarea pe bază de chestionare sau temă nu poate fi corectă, deoarece nu se poate verifica identitatea celui care oferă răspunsuri.
Pentru ca rezultatele evaluării să-ți permită să măsori nivelul real al cunoștințelor, trebuie ca evaluarea să fie completă, continuă și, mai ales, corectă, făcută cu un scop precis.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *