METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA CICLUL PRIMAR

PROF. ÎNV. PRIMAR BUZOIANU NICOLETA

 Deși eram familiarizați cu utilizarea tehnologiilor informaționale la clasă, utilizându-le frecvent în diferite etape ale lecțiilor, foarte puțini dintre noi, cadrele didactice și-au imaginat că va veni o zi în care vom fi nevoiți să desfășurăm întregul proces instructiv-educativ în mediul online. Personal, trebuie să recunosc că doar cochetam cu tehnologia, neutilizând-o la lecție decât pentru a veni cu ceva nou, interactiv, care să-i motiveze și să-i activizeze pe elevi. De multe ori resursele educaționale le găseam gata realizate pe internet și doar rareori le modificam, atunci când consideram că e cazul sau le concepeam în totalitate.
 Realitatea ne-a lovit crunt, începând cu luna martie a anului 2020. Atunci am realizat că trebuie să învățăm să utilizăm aplicații care să ne permită învățarea sincron, dar și alte aplicații și resurse educaționale care să ne dea voie să fim creativi, pentru a realiza un proces didactic online cât mai atractiv, dar, mai ales, eficient. Am parcurs un traseu anevoios, cu multe poticniri, atât ale noastre cât și ale copiilor și în cele din urmă am reușit să încheiem cu bine anul școlar trecut și să parcurgem mare parte din materia rămasă.
 Dar, dacă predarea și învățarea le putem realiza mai ușor, utilizând aplicații care ne permit întâlniri față în față în mediul virtual, evaluarea e mult mai greu de realizat. De ce? Pentru că eu, ca profesor, dar și întregul sistem educațional, trebuie să asigurăm o evaluare care să aibă cele trei caracteristici esențiale: continuă, completă, corectă.
 Procesul de evaluare are trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.
 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații.
Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc.
În ceea ce privește formele evaluării, vorbim de metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice și metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, pe aplicații precum Zoom, Skype, în care elevul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.
Ca probe scrise, la clasa a III-a, am dat dictări utilizând Zoom, iar elevii au încărcat pozele cu dictări și le-am corectat pe Whatsapp. La fel am procedat și cu temele. Testele și jocurile de diferite tipuri prin care se verificau anumite cunoștințe nu mi-au dat garanția că au fost rezolvate în totalitate numai de către elev, fără alt ajutor, atâta timp cât au fost rezolvate asincron. Probele practice pot fi și ele valide numai dacă se desfășoară făță în față, pe Zoom, Meet etc. Proiectul, portofoliul dau măsura interesului elevului pentru realizarea lor, dar și la acestea copiii pot primi ajutor. Observarea sistematică a comportamentului și autoevaluarea sunt și ele greu de realizat în condițiile școlii online.
BIBLIOGRAFIE:

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9
Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1
Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 978-973-0-11834-6

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *