EVALUAREA ELEVILOR ON-LINE

PROF. ÎNV. PRIMAR, CHELMUȘ FELICIA –ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEȘTI

În contextul pandemiei, cauzat de Covid19, din martie 2020, care a determinat adoptarea unor măsuri specifice privind desfășurarea procesului instructiv-educativ, s-au produs schimbări majore, astfel încât evaluarea on-line a fost o nouă provocare, atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi. Tehnologia digitală a facilitat în această perioadă continuarea activităților didactice, în perioada suspendării cursurilor față în față.
 Noi, cadrele didactice din învăţământul primar, trebuie să folosim și în cadrul orelor on-line instrumente de evaluare deoarece sunt o parte necesară a continuării învățării.
Evaluarea on-line pe care cadrul didactic o utilizează poate fi de natură formativă sau sumativă, prin probe orale, probe scrise sau probe practice.
Probele orale pot fi folosite prin comunicarea video-audio, prin intermediul camerelor web, în care evaluatul poate să expună răspunsurile la întrebări sau să prezinte subiectul propus pentru evaluare.
Probele scrise se pot realiza în mediul on-line printr-un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator.
Probele practice pot fi utilizate doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.
 Putem folosi platformele și aplicațiile disponibile on-line cum ar fi:
 Google Classroom prin care putem discuta cu elevii, temele pot fi corectate oferind feedback direct fiecărui elev. Iar pentru feedback mai ușor pe baza celor mai frecvente comentarii se poate crea o bancă de comentarii pe care le oferim elevilor.
 Google Jamboard prin care se poate vizualiza destul de ușor răspunsurile scurte. De asemenea toți elevii pot vedea răspunsurile date.
 Google Forms care ne permite să concepem formulare, pe care le putem utiliza pentru a obține feedback, putem crea teste scrise, dar și pentru a trimite confirmări de participare la anumite evenimente. Testele pot cuprinde întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns.
 Funcția Quiz permite, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla în cel mai scurt timp dacă la un test au răspuns corect sau nu. De asemenea, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul.
 Wordwall permite mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales pentru învățământul primar. Folosind instrumentul Wordwall, vom crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii sunt implicați într-un mod interactiv de lucru.
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste etc. Aplicația ne permite să setăm limba română pentru a crea aplicații și exerciții dorite de noi.
În contextele învățării on-line, implicarea cadrului didactic joacă un rol importam în realizarea instrumentelor de evaluare care trebuie să fie cât mai semnificative, deoarece rezultatele elevilor sunt cea mai clară dovadă a progresului educațional.
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *