UTILIZAREA APLICAȚIEI STUDENT SOCRATIVE ÎN PROCESUL DE PREDARE – EVALUARE

PROF. ÎNV. PRIMAR COBIANU CRISTINA, ȘCOALA GIMANAZIALĂ CORESI TÂRGOVIȘTE

 Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora.
FUNCȚIILE EVALUARII:

Funcțiile evaluării: Constatativă

Pentru profesor: Indicator de bază al gradului de optimizare a predării și învățării
Pentru elev: Aprecierea nivelului de pregătire atins și raportarea cerințelor profesorului

Funcțiile evaluării: Diagnostică

Pentru profesor: Evidenţierea și interpretarea lacunelor existente în pregătirea elevilor; identificarea cauzelor
Pentru elev: Interpretarea rezultatelor în termenii capacităților proprii și optimizarea autoevaluarii.

Funcțiile evaluării: Prognostică

Pentru profesor: Anticiparea progresiei elevilor; reconsiderarea strategiilor didactice.
Pentru elev: Evaluarea şanselor și optimizarea stilului de muncă, dozarea efortului.

Funcțiile evaluării: Motivațională

Pentru profesor: Organizarea în funcție de performanţele elevilor.
Pentru elev: Stimularea sau diminuarea efortului în funcție de dinamica rezultatelor.
 Aplicația SOCRATIVE poate fi folosită la elaborarea și administrarea unor instrumente de evaluare pentru orice disciplină care permite aplicarea testelor grilă, prezentând următoarele avantaje:

Crearea cu ușurință a unui test ce poate conține itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală sau itemi cu răspuns scurt.
Rezolvarea testului se poate face utilizând dispozitive IT diferite (PC, Laptop, Tabletă, Telefon mobil) cu condiția accesului și conectării la INTERNET ).
 Rezolvarea testului se poate face în sala de clasă, acasă, în parc, la bibliotecă, în „plaja” orară propusă de profesor, prin conectarea acestora la aplicația STUDENT SOCRATIVE și introducerea codului transmis.
 O dată creat, testul poate fi accesat de oriunde, oricând și de câte ori propune profesorul.
Rapoartele generate îi sugerează profesorului un plan de remediere, de intervenție în vederea creșterii randamentului școlar.
Rezolvarea testului se păstrează pe serverul unde este aplicația SOCRATVE, (nu în memoria PC sau laptopului, tabletei sau telefonului) putând fi vizualizată de elev sau de părinte oricând.

Pasul 1:Crearea unui cont de tipul nume@gmail.com
Pasul 2: Crearea un cont (free) de profesor utilizând un browser (ex. Google Chrome)
Completăm datele cerute, apoi apăsăm butonul SUMIT(trimite), având ca efect, asocierea unui COD de identificare (Room: ANCYDZUB8), COD pe care îl transmitem elevilor pentru al introduce în aplicația STUDENT SOCRATIVE, în vederea asocierii acestora la clasa virtuală.
Pasul 3: Crearea testului utilizând tipuri de itemi diferiți, selectând butonul Create Quiz din meniul Manage Quizzes, îi dăm un nume testului (ex:Test AutoCAD Nr. 2).
 Edităm testul folosind itemi cu alegere multiplă, itemi cu răspuns scurt, itemi cu alegere duală, apoi îl salvăm. Testul va primi un cod (ex. SOC-20291513) pe care îl utilizăm atunci când dorim să îl importăm.
Pasul 4: Aplicăm testul respectând succesiunea de activități de mai jos:

Comunicăm elevilor că în data de zz ll aaaa, la ora xx yy, urmează să se conecteze pe un echipament/divice IT (PC, Laptop, Tabletă, Telefon cu Windows/Android), să introducă codul (Room: ANCYDZUB8) în aplicația STUDENT SOCRATIVE, să apese butonul JOIN, să introducă apoi numele și prenumele, după care apasă butonul DONE. (Menționez faptul că la data de zz ll aaaa, la ora xx yy elevii pot fi în sala de clasă, acasă, în autobuz…, dar să aibă acces la INTERNET)
Din meniul DASHBOARD, la data și ora stabilită pentru aplicarea testului, apăsăm butonul START A QUIZ, apoi selectăm testul ce urmează a fi dat elevilor, îl perosnalizăm (să apară numele elevului, întrebările să fie în ordine diferita de la elev la elev, răspunsurile să apară în ordine diferită de la intrebare la întrebare, să apară răspunsul corect după ce elevul a bifat răspunsul la întrebare) și apoi apăsăm butomul START

 Profesorul, accesând butonul LIVE REZULTS, urmărește pe conectarea elevilor și progresul rezolvării testului de către aceștia (daca testul se aplică în clasa/laborator și există un videoproiector progresul și rezultatele se pot vedea pe un ecran în timp real. După terminarea timpului anunțat pentru test, profesorul apasă butonul FINISH.
 Din meniul MANAGE QUIZZES apăsăm butonul REPORT, având ca efect apariția unei ferestre de unde selectăm testul pentru care dorim raportul, apoi modul în care să apară raportul, pe clasă, individual, sau pe clasă, putem să trimitem raportul pe mail, să salvăm raportul în memoria externă a calculatorului, să analizăm modul în care au răspuns elevii la fiecare întrbare, putând stabili un plan de remediere în vederea creșterii randamentului școlar.
Avantajele utilizării aplicației în lecţii:

Pentru profesori:

Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare;
Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale;
Dezvoltarea creativității în proiectare.

Pentru elevi:

Îmbunătățirea abilităților digitale;
Dezvoltarea autocontrolului;
Dezvoltarea încrederii de sine.

Am aplicat aceasta alplcație cu succes la clasa I. Atașez un model de test.
NUMERE NATURALE 0-10

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *