EVALUAREA ELEVILOR SUB FORMĂ DE JOC ÎN ȘCOALA ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTUREAN DANIELA LIC. TEORETIC ,,ANA IPĂTESCU”, GHERLA

Școala online constituie o provocare mare pentru toți factorii educaționali deopotrivă:cadre didactice, elevi și părinți.Poate provocarea este mult mai mare la clasele primare, unde competențele digitale ale micilor învățăcei sunt, pe departe, incomplet formate.
 În aceste condiții, se impune, mai mult ca oricând, dezvoltarea strategiei de management educațional în general, a managementului resurselor umane, pe toate nivelurile, mai ales al formării inițiale și dezvoltării profesionale a profesorilor. Digitalizarea sistemului de educație este o urgență nu numai pentru asigurarea învățării online, ca alternativă la normalitate, ci și pentru continuarea comunicării cu elevii, profesorii, părinții după reîntoarcerea în școală.
O altă urgență o constituie adaptarea programelor/conținuturilor/instrumentelor de evaluare și notare la acest sistem de lucru.
Este extrem de important să existe o comunicare constantă și eficientă cu toți partenerii noștri educaționali, dar mai ales cu părinții elevilor. Sprijinul părinților în asigurarea desfășurării activităților online, dar și în asigurarea suportului moral al propriilor copii, elevii noștri, a contat foarte mult.
Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.
Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare.
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.
 Fiecare dascăl trebuie să exerseze modalități variate de a transforma o strategie didactică specifică spațiului școlii într-una potrivită mediului online, să le aleagă pe cele care se pliază pe nivelul clasei la care predă. Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale.
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Ea trebuie să abordată în așa fel încât să constituie o plăcere pentru elevi. Susțin utilizarea platformelor de tip e-learning și nu neaparat aplicații de socializare sau de tip chat, care limitează unele atribute specifice e-learningului precum interactivitatea, aplicarea unor metode de evaluare moderne și diversificate, trasabilitatea activității instructiv-educative a elevilor și profesorilor.
Dintre numeroasele modalități de aplicare, mă voi referi la câteva dintre acestea, pe care eu le-am aplicat în această perioadă de ,,inițiere”, dacă o putem numi astfel.
Zoom-folosită îndeosebi pentru probele de evaluare orală, comunicarea video-audio unu la unu ,, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Pentru exemplificare, evaluare orală, unitatea ,,Universul copilăriei”-tema ,,Jucăria preferată”.

Google Classroom: aici am postat și corectat temele, am feedback direct fiecărui elev, am creat o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le ofer de obicei. Deoarece elevii au fost în clasa I, a fost nevoie de implicarea părinților pentru postarea temelor, dar au fost și cazuri în care elevii au deprins competențele necesare pentru activitatea pe această platformă. Exemplificare: pagina clasei I A, pe care o îndrum.

 
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. Exemplificare: disciplina Comunicare în limba română, tema ,,Sunetul și literele w, q, y”.

 
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.Poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
Metoda cea mai agreată de copii este evaluarea fun (prin joc), pe care am aplicat-o folosind aplicațiile:
-Quizlet- copiilor li se arată un termen sau o definiție și trebuie să tasteze termenul sau definiția care merge cu cele arătate. După ce au introdus răspunsul lor, ei văd dacă răspunsul lor a fost corect sau nu și pot alege să înlocuiască gradarea automată și să-și numere răspunsul ca corect dacă este nevoie.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *