KAHOOT- APLICAŢIE ONLINE DE EVALUARE

PROF. ÎNV. PRIMAR DAMIAN LILIANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI, JUD. BRĂILA

Kahoot este o aplicație ce poate fi folosită cu success la majoritatea disciplinelor, în orice moment al lecției: predare, fixare, evaluare (formativă sau sumativă). Este o aplicație ușor de utilizat și foarte îndrăgită de copii. Poate fi accesată de pe telefonul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putand fi folosit si calculatorul sau laptopul. Pentru crearea unui cont, se accesează pagina www.kahoot.com, opțiunea Sign up for free ! unde se vor înregistra datele personale. După logare, se deschide pagina https://create.kahoot.it unde se găsesc teste deja create pe diferite domenii sau poți crea propriul test, apăsând butonul Create. După apăsarea butonului Create, se deschide pagina https://create.kahoot.it/create#/new unde poți alege tipul de test pe care vrei să-l creezi: Prin optiunea Ok, go!, ce se găsește în colțul din dreapta sus, se trece la scrierea întrebărilor, apăsând pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add question. Se formulează întrebarea, se stabilește timpul limită de răspuns, se dau variantele de răspuns, varianta corectă fiind marcată cu bifa. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile sunt date după imagine sau filmuleț. Butonul Next din colțul din dreapta sus trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin opțiunea Save, întregul test este salvat. Cu opțiunea I’m done (colțul din dreapta sus) se ajunge pe pagina unde testul poate fi accesat cu ajutorul opțiunii Play. După încărcarea testului, se va genera un cod (pin) format din 6 – 7 cifre. Pentru accesarea testului de către elevi, aceștia trebuie să caute pe Google, aplicația Kahoot, să acceseze Enter kahoot game code. Vor tasta codul primit, apoi Enter game, după care își completează numele în caseta Nickname, iar după opțiunea Ok, go!, fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector. Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și porneste testul prin opțiunea Start. Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate. Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele elevilor, de unde vor alege varianta corectă. După terminarea timpului sau după ce fiecare elev a răspuns va apărea situația cu răspunsurile tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea în timp real, culoarea verde, dacă răspunsul a fost corect, sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect.
Importanța utilizării aplicației kahoot:

Obiectivitatea evaluării rezultatelor

Factorul uman implicat în evaluare este, prin natura sa, subiectiv, de aceea și actul evaluativ este influențat de subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul.

Feed-back imediat pentru elev și profesor

Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile de reglare.

Reducerea factorului stress

Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat.

Centralizarea și stocarea rezultatelor

Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp.

Diversificarea modalităților de evaluare

Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia.

Interactivitate
Dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității.

Avantajele utilizării aplicaţiei:
pentru profesori: – Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare;
– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale;
– Dezvoltarea creativității în proiectare.
pentru elevi: – Îmbunătățirea abilităților digitale;
– Dezvoltarea auto – controlului;
– Înțelegerea reciprocă;
– Dezvoltarea încrederii de sine.
Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în educație și, de ce nu, în autoeducație.

 
BIBLIOGRAFIE:
[1] Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004.
[2] Michaela Logofătu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia Păuşan, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în şcoala modernă, Editura Credis, Bucureşti, 2003.
***https://kahoot.it/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *