EVALUAREA REZULTATELOR ȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR DUICAN ELENA-RALUCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB, BUCUREȘTI

Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare-învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății contemporane. Procesul de măsurare constă în utilizarea unor procedee prin care se stabilește o relație funcțională între un ansamblu de simboluri și un ansamblu de fenomene și obiecte. Măsurarea este primul pas în evaluare, iar exactitatea ei este dependentă de calitatea instrumentelor utilizate și de modul în care sunt folosite. Aprecierea presupune emiterea unei judecăți de valoare asupra fenomenului vizat, prin raportarea la un termen de referință, la un sistem de valori sau criterii.
 A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele și competențele programului de instruire au fost realizate, precum și eficiența metodelor de predare-învățare folosite.
 Teoria evaluării în educație înregistrează o mare varietate de înțelegere a rostului acțiunilor evaluative. Ele se nuanțează sub raportul înțelegerii naturii acestui proces, a ceea ce reprezintă obiectivul acțiunilor evaluative, a funcțiilor pe care le îndeplinesc, ca și a modurilor de realizare.
 Printre principalele caracteristici ale evaluării se regăsesc:

Evaluarea este o acțiune de cunoaștere a unor fenomene sub raportul însușirilor acestora, a rezultatelor unor activități.
Evaluarea comportă un proces de colectare a datelor necesare fundamentării deciziilor ce urmează să fie adoptate în scopul îmbunătățirii rezultatelor și a activității considerate.
Evaluarea comport aprecierea fenomenelor evaluate, prin raportarea lor la diverse criterii și standarde.

Este necesar ca procesele evaluative să fie realizate astfel încât să susțină și să stimuleze activitatea de predare/învățare.
Verificarea și aprecierea rezultatelor școlare se realizează în situații și forme variate, utilizându-se metode, mijloace și tehnici multiple. Criteriul fundamental de evaluare a rezultatelor școlare îl constituie raportarea la conținut, la competențele generale și specifice stabilite de programele de învățământ.
După modul de integrare a verificării și evaluării în procesul de învățământ se disting trei forme de evaluare mai importante: inițială, sumativă și continuă.
Chestionarea orală este frecvent folosită de profesori și are avantajul că favorizează dialogul, elevul având posibilitatea să participle la confruntarea de idei și opinii în cadrul clasei.
Examinarea și evaluarea prin probe scrise este utilizată sub forma unor lucrări de scurtă durată, lucrări de tip obiectiv, lucrări cu durată de una sau două ore. Cercetările au dovedit că evaluarea formativă, după fiecare capitol, combinată cu verificările orale este deosebit de eficientă și stimulativă.
Evaluarea poate fi realizată, mai ales în mediul online, prin procedee alternative: proiecte, portofolii, observarea comportamentului elevilor la învățătură, lucrări de creație tehnică, științifică și literar-artistică, dosare tematice, redactarea de reviste școlare etc. Există mai multe aplicații în mediul online care pot fi folosite pentru crearea unui test, pentru căutarea unor teste create anterior, vizualizarea rapoartelor, creare de fișe de lucru, chestionare, jocuri de cuvinte.
Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
 
1.Radu, I.T., Ezechil, L., (2006), Didactica. Teoria instruirii, Pitești, Editura Paralela 45
2. Stoica, M., (2002), Pedagogie și psihologie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Craiova, Editura Gheorghe Alexandru

Cum facem evaluarea în online? Pedagogia mai întâi, apoi tehnologia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *