ROLUL PROFESORULUI ÎN EVALUAREA ON-LINE

PROF. ÎNV. PRIMAR: DUMITRAȘCU BIANCA- IONELA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUSĂNEȘTI, FÂRTĂȚEȘTI

 Meseria de profesor este una nobilă, pe care cu toții ne-o alegem poate încă de mici, datorită modelelor din familie sau datorită dascălilor care ne-au marcat cariera de elev desfășurată pe parcursul școlii. Anul acesta a reprezentat atât pentru mine ca și dascăl, dar și pentru elevii mei o abordare nouă a învățământului românesc, tehnologia online, de care vorbeam mult, dar care în practică era inexistentă în actul didactic întreprins la oră. Odată cu mediul online, atât pentru noi ca și profesori, dar și pentru elevi și totodată părinți, actul didactic a venit cu noi provocări și resurse specifice, care a presupus adaptarea și schimbarea modului de desfășurarea a lecției.
Competenţele digitale reprezintă, conform raportului EURIDYCE (2012), o provocare continuă pentru o societate şi o economie bazată, în primul rând, pe cunoaştere. Nu putem ignora faptul că utilizarea instrumentelor online presupune un efort iniţial, suplimentar, din partea profesorului. Învăţarea utilizării acestor instrumente, urmate de alegerea conţinuturilor de predare-învăţare-evaluare ce urmează a fi utilizate, comunicarea cu elevii, asigurarea faptului că ei stăpânesc utilizarea acestor instrumente, transmiterea feed-back-ului necesar sunt consumatoare de timp, de cele mai multe ori. Dar avantajul suprem al utilizării acestor instrumente este faptul că profesorul îşi poate crea o bază de date cu toate materialele realizate, le poate actualiza în permanenţă, obţine rezultate în timp real sau foarte scurt.
Mediul online și predarea ca act didactic, al procesului de învățământ, a adus noi inovații în învățământul public de stat, din România.
 În primul rând, elevii au fost mult mai bine implicați în discuții, dar și în evaluarea temelor colegilor, fie prin discuțiile față în față online, sau în urma unor activități de documentare înainte de lecții, profesorul jucând rolul unui regizor mediatic care completa neajunsurile semnalate, adaugând informațiile necesare completării eventualelor lacune.
 În al doilea rând, profesorul îmbracă și o altă latură a deschiderii spre nou și inovație. Aici putem remarca necesitatea interactivității, care nu înseamnă doar discuții live între învățător și copii. Profesorul ca și moderator al lecției online este cel care gestionează actul didactic. Avantajul predării online în această privință constă în faptul că elevii au mai mult timp să se gândească și să formuleze întrebări și răspunsuri corecte decât în discuțiile de la clasă, timididatea sau rigiditatea unora, dispărând în online.
Am remarcat de-a lungul acestei perioade de online și numeroasele beneficii aduse de acest mediu, pe care l-a început l-am privit cu o foarte mare reticență, și anume predarea online a lecțiilor live- în cadrul căreia am jucat rolul de actor didactic principal, aflându-mă în centrul procesului de învățământ și lecția înregistrată, elevii putând revedea, înțelege informația și adăuga idei noi, presupunând din partea mea ca și dascăl deschidere spre inovație și nou.
 Educația modernă are ca scop dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectivă ale societății.
Activitatea didactică a profesorului modern, depășește evidențierea unor calități personale ale acestuia, apreciate prin terminii de: vocație, talent, măiestrie, prin faptul că presupune însușirea unui sistem complex de cunoștințe teoretice, formarea unor deprinderi, abilități, competențe, calități și asumarea unor roluri, într-o manieră riguroasă și controlată, ceea ce reprezintă profesionalismul său.
 Personalitatea cadrelor didactice, moderne, se formează, în mod conștient, prin impunerea ca exigență o permanentă deschidere față de orice este nou, în dezvoltarea carierei lor, prin procese de lungă durată, care încep cu includerea fiecăruia într-un program de formare inițială și se continuă pe parcursul evoluției profesionale și chiar al întregii vieți.
 În învățământul modern, procesul didactic a devenit și devine, tot mai centrat pe elev și mai optimizat prin intermediul tehnologiilor moderne și al instrumentelor web 2.0, web 3.0 etc., însă condiția reușitei este aceea că, profesorul modern, trebuie să stăpânească foarte bine didactica, pentru managementul performant al activităților.
Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita profesorul în mediul online putem aminti de profesorul: ca expert al actului de predare-învățare; ca agent motivator, declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința lor pentru activitatea de învățare; ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor fenomene ce se produc aici; în ipostază de consilier, este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora; ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile, comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi; ca profesionist reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă, să studieze și să analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă.
 
BIBLIOGRAFIE
1.Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2012. Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa: Provocări şi Oportunităţi pentru Politică. Raport Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene;
2. Cucoș, C. (coordonator) – Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2009;
3.Google for Education, http://www.jaromania.org/media/pagini/google-for-education.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *