EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR

PROF. ÎNV. PRIMAR FLOROAE ADRIANA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Chiar dacă activitățile de predare-învățare se realizează online, cadrele didactice trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea se folosește evaluarea online. Instrumentele de evaluare online utilizate de cadrele didactice sunt și ele o parte necesară a învățării la distanță. Acestea pot fi formative (chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă) sau sumative (eseurile și testele finale date). Prin platformele și aplicațiile disponibile online, se deschide un univers larg pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare. Dar nu trebuie să pirdem din vedere modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită.
Iată câteva instrumente/aplicații /platforme ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor.
În Google Classroom putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev etc.
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte ușor al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test au răspuns corect sau nu. Putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, pe care elevul să le primească la terminarea testului.
Baza pedagogică a aplicașiei Kahoot este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste.
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. Această aplicație ne permite crearea unui test, căutarea unor teste create anterior, vizualizarea rapoartelor, accesarea colecțiilor cu testele create sau salvate de la alți colegi.
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Acestea pot fi foloosite în cazul predării sincrone sau asincrone. Jocurile/testele create se pot distribui elevilor. Este potrivită mai ales la învățământul primar.
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste etc.
Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va uni toate exercițiile Hot Potatoes într-o singură unitate.
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker, ChatterKid, quik, Stop Motion etc.
Cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, haideți să explorăm și încurajați și elevi să facă același lucru. În context online, implicarea actorilor implicați este absolut esențială iar aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune profundă și semnificativă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *