STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR, HAJDU MELINDA

Schimbarea care a apărut în procesul de învățare prin trecerea pe online, ajută la susținerea ritmului de învățare și poate crește încrederea elevilor în resursele proprii . De asemenea, evaluarea în online încurajează colaborarea dintre profesori, prin împărtășirea mult mai ușoară a materialelor și experiențelor pedagogice.
Odată cu mutarea cursurilor în online, elevii sunt încurajați să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și creativitatea la maxim. Învățarea și evaluarea este realizabilă și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație. Confortul orelor e crescut, atât poate pentru elev cât și pentru profesori, fiind într-un spațiu personal. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru a ajunge la școală, gradul de oboseală e mai redus, iar părinții pot monitoriza mult mai ușor copiii.
Învățarea online poate avea loc nu doar prin lecții online, ci și pe platforme digitale special create în acest sens, acestea ajută elevii să se pregătească pentru ore și evaluări. În același timp oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea propria clasă și a invita elevii, a posta teme pentru acasă și exerciții pentru lucru individual și a urmări progresul fiecarui elev, a aplica teste de evaluare interactive și atractive pentru elevi.
În cadrul cursurilor online, profesorul este nevoit să acorde o atenție sporită evaluării online care este o metodă a evaluării ce poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă și agreată modalitate de evaluare online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, creându-le, în acelaşi timp, o imagine de ansamblu asupra materiei.
O altă modalitate, practică și utilă, de evaluare, este cea în care elevii sunt solicitați să creeze: proiecte, artă fizică sau digitală, poezii, compuneri scrise, benzi desenate, filme video, interviuri audio, și așa mai departe, lucrări a căror realizare implică interdisciplinaritate precum și folosirea mai multor arii tematice. In aceste situații ei nu mai au șansa de a trișa, acest lucru este mult mai greu atunci când ești solicitat să creezi, să faci ceva. Prin simplele teste sau chestionare, elevilor le este mult mai ușor să caute informațiile cerute.
Indiferent de unghiul din care este privită evaluarea, clasică sau online, aspectele evaluarii eficiente trebuie să rămână aceleași: comunicare clară si consistentă, utilizarea unor strategii adaptate vârstei, aplicarea unor ritualuri și rutine constante și explicite, precum și, utilizarea atât a uneltelor digitale cât și non- digitale în vederea ducerii la bun sfârșit a sarcinilor de lucru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *