MODALITĂŢI DE EVALUARE ON-LINE A ELEVILOR DIN CLASA I

PROF. ÎNV. PRIMAR LUP CLAUDIA MARIA LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” DEVA

Evaluarea instructiv-educativă reprezintă un proces important alături de predarea şi învăţarea şcolară. Predarea are drept obiectiv transmiterea unor informaţii care să devină cunoştinţe. Modul în care informaţiile au fost însuşite de elevi, corectitudea însuşirii acelor ansambluri de idei, trebuie şi este verificată prin intermediul evaluării. Contextul actual, care impune activităţi educative on-line ne aduce în atenţie noi provocări de natură pedagogică şi tehnologică.
Evaluarea în învăţământul primar este structurată în jurul anumitor piloni care să nu creeze elevilor temeri şi emoţii negative. Din contră, demersul de evaluare este unul firesc, care de multe ori ia forma unei poveşti. De exemplu, la evaluarea iniţială, clasa I abilităţile de comunicare se pot verifica prin invitaţia lansată copiilor de a descrie modul în care şi-au petrecut vacanţa, enumerarea a trei cuvinte care încep cu diferite litere, de a scrie numele lui/al părinţilor/ fraţilor etc.
Evaluarea care se face periodic la începutul lecţiei şi pe parcursul acesteia sub denumirea de evaluare formativ-continuă ne ajută să corectăm eventualele erori în învăţare, în înţelegerea conţinuturilor educaţionale. Astfel, o activitate de evaluare formativ-continuă la Comunicare în limba română se poate realiza prin întrebări puctuale de tipul: Spuneţi un cuvânt care începe cu “a”/ “A”, “m”/”M”, “n”/”N”, “u”/”U”, “i”/”I”. De asemenea, se pot utiliza diferite jocuri on-line penru verificarea cunoştinţelor matematice. Un exemplu în acest sens este aplicaţia Monster Math Flash Cards (a se vedea Imaginea 1).

Evaluarea finală se face la finalul unui capitol sau la final de semestru. Poate apărea atât sub forma unor portofolii, cât şi sub formă orală sau scrisă. Platforma GOOGLE asigură nenumărate posibilităţi în acest sens.
Aşadar, evaluarea este un proces ce oferă calitate sistemului instructiv –educativ, indiferent de maniera în care se desfăşoară faţă în faţă sau on-line.
 
BIBLIOGRAFIE:

CUCOŞ, C., Pedagogie, Ediţia a II-a. Editura Polirom, Iaşi, 2002;
JINGA, I., Evaluarea performanţelor şcolare. Editura Afeliu, Bucureşti, 1996.

 *http://www.allfunapps.com/webapps/mathflashcards/game.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *