EVALUAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR. APLICAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

PROF. ÎNV. PRIMAR MACSIM ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLUȘENI

Evaluarea în învățământ
Evaluarea în învățământ este un subiect controversat datorită încărcăturii morale: în urma evaluării se claisifică, se ierarhizează elevii. Această ierarhizare este greu de acceptat de elevii claselor primare, iar uneori poate fi demoralizatoare.
De-a lungul timpului s-au dat diferite definiții ale evaluării, dintre care amintim:

 ,,Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se utilizează informații utile, pemițând luarea unor decizii ulterioare.” (Cucoș, C., 2000,101)
Ioan Jinga consideră că evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului).(Jinga, Ioan, 2001, 385)

Evaluarea cu ajutorul calculatorului
Tehnologia Informației și a Comunicării a pătruns și în învățământul românesc în ultimii douăzeci de ani, aducând beneficiile de care s-au bucurat înainte sistemele de învățământ din statele dezvoltate.
Învățământul asistat de calculator vine să revoluționeze învățământul tradițional fundamentat de Comenius în lucrarea sa „Didactica Magna” prin dezvoltarea imaginației creative, a capacității de a emite judecăți de valoare asupra unor rezultate simularea operativă a unor soluții posibile.
Experții au remarcat că informatica are un potențial educativ foarte mare față de ceea ce pot oferii alte tehnologii. Prin informatică ne putem atinge scopul de a „structura un învățământ pentru fiecare, pentru un elev concret, ci nu a unui învțământ unic pentru toți, ce corespunde unui elev abstract” (M.E.N., 1998, 14)
Ioan Nicola descria încă din 1980 alternativa evaluării cu ajutorul „mașinilor”=„dispozitive mecanice, electromagnetice sau electronice cu ajutorul cărora se administrează programul de verificare și se înregistrează răspunsurile date de către elevi” (Nicola, I., 1980,286). Aceste „mașini” sunt astăzi la îndemâna tuturor –computere-, iar evaluarea cu ajutorul lor reprezintă direcția de modernizare spre care se îndreaptă învățământul.
Printre avantajele utilizării calculatorului în procesul de evaluare, T.D.Chicioreanu enumeră:

Obiectivitatea evaluării rezultatelor. Factorul uman implicat în evaluare este, prin natura sa, subiectiv, de aceea și actul evaluativ este influențat de subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul. „De asemenea, în cazul aceluiași test există posibilitatea comparării reale a rezultatelor obținute de elevi aflați în clase paralele, ce studiază o materie anume cu profesori diferiți.”
Feed-back imediat pentru elev și profesor. Evaluarea asistată de calculator asigură corectarea imediată a răspunsurilor de către elev, dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin. Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite profesorului o analiză rapidă și corectă a rezultatelor.
Întocmirea diagnozei.Centralizând rezultatele obținute de elevi într-o bază de date, dispunem de informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluării.
Elevii își expun în mod independent cunoștințele. Numărul mare de itemi și combinarea lor cu un algoritm de selecție cât mai inventiv (ex. în funcție de numele și prenumele candidatului), reduce posibilitatea elevului de a se inspira de la colegi.
Diminuarea emoțiilor. Confruntarea directă, activă cu ecranul calculatoruli exercită un efort psihologic pozitiv, dispare inhibiția des întâlnită în momentul expunerii orale a cunoștințelor.

La toate acestea se adaugă și atacția sporită a copiilor către calculator, fiind astfel folosit în mod constructiv.
La polul opus avantajelor, T.D. Chicioreanu expune și limitele evaluării asistate de calculator:

Costurile ridicate ale programelor de instruire/evaluare, acestea având nevoie a fi supuse unei cercetări psiho-pedagogice care să-i valideze conținutul, ceea ce presupune testări, modificări până se ajunge la forma acceptată.
Reticență din partea cadrelor didactice care nu țin pasul cu spiritul epocii
Există pericolul fraudei. Această amenințare este minimă din partea elevilor ciclului primar, dar pentru maximă siguranță programul trebuie să fie cât mai eficient.

Aplicații online
Aplicațiile online câștigă teren pe zi ce trece, fiind favorizate de gradul extins de conectivitate la Internet a școlilor și a cadrelor didactice.
Divere aplicații online, create pentru a ușura activitatea profesională în diverse domenii, pentru socializare sau pentru loisir, se pot dovedi instrumente utile pentru profesori de toate specialitățile.
ProProfs
 http://www.proprofs.com/quiz-school/
 Este un instrument pentru generare de teste online cu opţiuni variate de siguranţă, notare, limitare în timp, afişare a statisticilor etc. Conţine şase tipuri de teste şi chestionare, în care pot fi incluse imagini sau videoclipuri. Testele pot fi tipărite, trimise prin email sau înglobate în bloguri sau pagini web. Pentru accesarea programului este suficient să accesați platforma la adresa menționată. Alegeți din meniu opțiunea Quiz Maker . Pentru început creați un test gratuit dând click pe Tray it free.
Incepeți crearea testului cu un click pe Create a Quiz. Din fereastra deschisă alegeți Create a new quiz cu un click pe Continue. Fie vă logați prin crearea unui cont, fie intrați cu un cont de Facebook sau Twiter.
Apare acum fereastra ce ne permite crearea testului. Acesta poate fi format din itemi diferiți sau itemi de același fel.Tastați tilul în rubrica Quiz Title și descrieți testul astfel încât elevul să înșeleagă din ce parte a materiei este testat. Selectați categoria Education and Exams și adăugați întrebări de forma dorită. Iată tipurile de întrebări și folosirea lor:

Multiple Choise – elevul trebuie să aleagă răspunsul corect dintr-o serie de răspunsuri date. Tastați întrebarea, răspunsurile și bifați-l pe cel corect.
Check box – elevul bifează răspunsul corect sau răspunsurile corecte dacă întrebarea are mai multe răspunsuri. Tastați întrebarea, răspunsurile și bifați-le pe cele corecte.
True/False – elevul stabilește valoarea de adevăr a propoziției. Tastați întrebarea, stabiliți valoarea de adevăr.
Fill in the blanks – elevul completează lacunele unui enunț. Tastați enunțul marcând cu o line continuă lacuna, tastați răspunsul corect.
Esay type – elevul rezolvă cerința respectând numărul de cuvinte. Tastați cerința și alegeți numărul de cuvinte în care doriți să se încadreze elevul.
Matching – elevul trebuie să potrivească cuvinte de pe două coloane. Tastați cerința, completați cele două coloane.

*Se pot adăuga materiale suplimentare sub formă de documente sau video la fiecare item.
Salvați testul creat cu click pe Save and go to final step. Alegeți setările dorite și SAVE. Pentru siguranță, programul întreabă dacă ați finalizat setările; dacă da, clik pe I am done changing settings. Pentru a vizualiza testul click pe Prewiew this Quiz.
Programul permite o serie larga de setări. În avantajul elevului ar fi indicat să optați pentru:

a vizualiza o singură întrebare pe pagină – elevul iși va putea concentra întreaga atenție asupra acestei întrebări;
indicarea răspunsului corect imediat după răspunsul dat de elev – acesta va realiza repede ceea ce nu știe și unde trebuie să revină pentru a-și completa cunoștințele;
permisiunea de a verifica înainte de predarea testului – elevii care au incertitudini cu privire la răspunsurile date pot verifica;
adăugarea unor imagini alături de explicații;
acces la sursele exterioare – încurajează elevii să caute materiale;
ascunderea punctajului la întrebări de genul „La ce ți-a folosit acest test?”;
limitarea timpului de lucru – o provocare în plus pentru elev;
permisiunea elevului de a încerca rezolvarea testului de mai multe ori;
folosirea întrebărilor de rezervă – în încercările următoare elevul va avea întrebări diferite față de primele;
crearea unei diplome – elevii sunt motivați în plus dacă primesc o diplomă la finalul testului.

 
BIBLIOGRAFIE:

Cucoș, Constantin. (2000).Pedagogie. Iași :Editura Polirom.
De Landsheere, Gilbert. (1975). Evaluarea continuă a elevilor și examenele. București: Editura Didactică și Pedagogică.
Dogaru-Ulieru, Valentin.(2011). Educație și dezvoltare profesională. Craiova: Scrisul Românesc Fundația – Editura
 Jinga, Ioan.( 2001). Manual de Pedagogie. București: Editura All,
M.E.N. .( 1998). Curriculum Național. Programe pentru învățământul primar. București
Nicola, Ioan. (1980). Pedagogie școlară. București: Editura Didactică și Pedagogică,
Radu, I.. (1996). Didactica Manual pentru clasa a X-a școli normale. București: Editura Didactică și Pedagogică.
www.pexacons.ro/download.php?lang=ro&f=download/Curs8.

9. http://www.proprofs.com/quiz-school/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *