TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR MALIC MINE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZA VODĂ

A defini procesul de învățământ ca o interacțiune dintre predare și învățare înseamnă a evita să se atribuie reușita sau nereușita școlară numai predării sau numai învățării. În accepția didacticii moderne procesul de învățământ încorporează și funcția de evaluare. În cadrul procesului de învățământ actul predării și învățării nu poate fi separat de cel al evaluării.
 Prin evaluare pot fi luate decizii privind desfășurarea activităților respective și se pot furniza informații necesare reglării și ameliorării activității pentru ca aceasta să se desfășoare în condițiile unei perfecționări continue.
 În funcție de scopul și obiectivele activității, de natura obiectivelor de învățământ, de particularitățile de vârstă ale elevului, cadrul didactic trebuie să aleagă cele mai potrivite forme și tehnici de evaluare a progresului școlar, a oricăror modalități de instruire în general. Cadrul didactic urmărește în procesul examinării și aprecierii rezultatelor instrucției atât volumul de cunoștințe cât și deprinderile și priceperile de muncă independentă. Scopul urmărit în evaluarea progresului școlar orientează natura și conținutul problemelor. Natura probelor orale, scrise sau practice, angajează mai multe operații mentale, deci este determinată de nivelul de dezvoltare intelectuală, respectiv de particularitățile psihice și individuale de vârstă ale proceselor cognitive.
 Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele lacune.
 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar.
 În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor.
 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități:
• crearea unui test;
• căutarea unor teste create anterior;
• vizualizarea rapoartelor;
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi;
• conține clase create sau importate de pe Classroom;
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase).
 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook.
 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”.
 Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste.
Astfel, evaluarea constituie o comparare a planului cu rezultatul în scopul de a realiza corectări, orientări sau restructurări ale sistemului evaluat.
 
WEBOGRAFIE:
quizizz.com/
wordwall.net/ro
quizlet.com/
learningapps.org/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *