CUM REALIZĂM EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE?

PROF. ÎNV. PRIMAR MANOLACHE VERONICA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI

În contextul actual învățarea online ,posibilitatea de a desfășura lectii cu ajutorul tehnologiei, a dispozitivelor digitale ,reprezintă o cale optimă de a nu întrerupe total actul învățării și de a-i menține pe elevi conectați cu școala. Atât transmiterea cunoștințelor, cât și învățarea propriu-zisă și nu în ultimul rând evaluarea se realizează cu ajutorul unor metode și tehnici diferite.
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare.
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
 Activitățile online interactive trebuie desfășurate pentru a culege informații despre nivelul pe care l-au atins elevii în asimilarea și înțelegerea cunoștințelor transmise. Astfel vom selecta metode potrivite pentru a crește interesul elevilor pentru materia predată, vom selecta conținuturi adecvate și modalități optime de a le transmite pentru a fi înțelese corect.
 Evaluarea formativă online aduce următoarele beneficii:

Contribuie la creșterea performanțelor școlare ale elevilor
Facilitează dezvoltarea abilităților de autoreglare(elevii îți pot stabili strategii proprii dev învățare)
Crește interesul și motivația pentru disciplina pe care o predăm și elevii devin activi

 Evaluarea online trebuie efectuată des și este necesar să se ofere un feed-back permanent.
 Astfel se identifică ce nu au înțeles elevii și totodată sunt încurajați să participe activ, să se implice în actul învățării.
 Ca modalități de evaluare online avem testele online, eseul de un minut( sau de cinci minute), E-portofoliile și instrumentele Web 2-0.
1) Testele online trebuie administrate des: o dată sau de două ori pe săptămână. Acestea pot cuprinde itemi cu variante multiple de răspuns și alegerea unui răspuns corect ori pot avea itemi la care răspunsul poate fi formulat și redactat de elev.
2) La eseul de un minut elevii trebuie să scrie răspunsul la o întrebare sau mai multe întrebări date.
3) E-portofoliile cuprind realizările elevilor pe o perioadă mai lungă. Prin acestea se poate urmări evoluția elevului, gradul de participare și implicare în rezolvarea sarcinilor propuse.
4 )Instrumentele Web 2-0 permit crearea de conținut colaborativ.
 Combinarea acestor metode aduce mai multe beneficii: înlătură monotonia, elevii sunt puși în fața unor noi provocări, descoperă modalități de studiu individual și de a-și îmbunătăți performanțele școlare.
 Evaluarea online este necesară pentru a nu ne izola de educație în contextul actual.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *