INTRODUCEREA EVALUARII IN SCENARIUL DIDACTIC ON-LINE

PROF. INV. PRIMAR MARGINEAN GEORGETA PROF. POP CRISTINA-ELENA – LICEUL DE ARTE”REGINA MARIA” ALBA IULIA

TRANSFORMAREA UNUI MATERIAL DIDACTIC DIN FORMATUL CLASIC ÎNTR-UN FORMAT ADECVAT PREDĂRII ON-LINE
Majoritatea disciplinelor de învățământ au la bază o carte în care este structurată materia. Această resursă este, de cele mai multe ori, prezentă în format tipărit, iar transformarea ei în format digital presupune un efort suplimentar din partea cadrului didactic. Totuși, acesta nu este obligat să publice cartea de la începutul cursului on-line(sau blended-learning/concept care desemnează o formă de instruire mixtă, în care metodele tradiționale de predare sunt combinate cu cele care utilizează instrumentele tehnologiei informaționale și de comunicare (eng. „blended” = amestec, combinație, eng. „learning” = învățare, educație), el având posibilitatea de a extrage fragmente din ea pe parcursul activităților.Responsabilitatea acestor drepturi de proprietate intelectuală asociată materialului publicat aparține cadrului didactic și derivă din conținutul contractului de editare care stă la baza publicării cărții(multe dintre manualele din ciclul primar existând și în format digital).
Cea mai întâlnită metodă de transformare a unei cărți constă în copierea capitolelor în format digital, de obicei PDF pentru portabilitate și pentru a se asigura împotriva modificării conținutului.Capitolele, odată extrase, pot fi atașate fiecărei lecții în parte sau pot fi încărcate la începutul cursului( atunci când se lucrează pe o platformă cum ar fi Google classroom sau Microsoft Teams).Odată extrase capitolele, fragmente din ele pot fi folosite în crearea slide show-urilor.De asemenea, resursele vizuale conținute de carte pot fi folosite ca atare.Dacă manualul cuprindea secțiuni de evaluare a cunoștințelor, acestea pot fi transpuse pe platformă sub forma unor teste, fie grilă, fie în format tradițional (eseuri sau întrebări scurte).
O altă metodă de a transforma conținutul unui manual tipărit într-un format compatibil Blended Learning constă în folosirea unor fragmente în cadrul înregistrării unui curs(lecțiile pe platformele prezentate se denumesc curs). De obicei, această metodă se folosește pentru materialele auxiliare, mai puțin pentru conținutul de bază din manual.
Fiind deja în format digital, resursa de tip slide show este mai ușor de transformat în format Blended Learning. Aceste resurse pot să fie integrate ca atare sau pot fi folosite în combinație cu alte resurse. Există două modalități majore de transformare a unui slide-show într-o resursă electronică. Prima dintre ele presupune că prezentarea este gândită ca o succesiune de informații care apar în aceeași formă pentru fiecare elev. În acest caz, prezentările pot fi încărcate pe platformă ca resurse.De fapt, pornind de la faptul că un slide- show conține de obicei un rezumat, se poate ajunge la folosirea sa pe post de introducere, celelalte resurse fiind folosite pentru aprofundare sau evaluare.Dacă însă se dorește ca fiecare elev să aibă acces la o prezentare care se ajustează dinamic la nivelul lui de cunoștințe, prezentarea se poate reprezenta sub forma unei lecții virtuale pe platformă.În acest caz,în momentul parcurgerii unui slide-show se pot adăuga clipuri video sau audio pentru a explica mai bine anumite pasaje. De asemenea, se pot integra întrebări cu rol de evaluare a înțelegerii care să afișeze dinamic următorul slide în funcție de răspunsul oferit.
Platformele folosite pentru predarea de tip on-line-Blended Learning dispune de propriul modul destinat testelor grilă( de obicei de tipul Quizz). Dacă subiectele au fost scrise înainte, atunci ele pot fi transferate cu ușurință pe platformă. Principalul avantaj al testelor grilă folosind aceste platformă constă în rapiditatea evaluării studenților. Sarcina principală a profesorului va fi propunerea întrebărilor, restul fiind automatizat de platforma folosito( atât cele din Gsuite cât și cea din Microsoft). La sfârșit, profesorul poate căuta tipare în rezultate astfel încât să identifice punctele tari și punctele slabe ale elevilor. Spre deosebire de testele în format tradițional, acestea sunt mai ușor de gestionat, corectarea fiind făcută automat. Platforma suportă și definirea de teste cuprinzând întrebări de tip eseu sau întrebări cu răspuns scurt, dar acestea vor trebui corectate manual de către profesor.
 
BIBLIOGRAFIE:
1.Pânișoară, I.-O., (2008) Comunicarea eficientă, Metode de interacțiune educațională, Polirom;
2.Iordan Petrescu, (2011) Ghid Pentru Elaborarea Resurselor De Studiu În Tehnologia Educației La Distanță
3. Aurel Vlaicu, Bogdan Orza, Șerban Meza, Laura Grindei, (2012) Proiectarea Și Dezvoltarea Cursurilor Și Materialelor Educaționale Pentru Științele Inginerești Utilizând Tehnici Și Tehnologii Moderne (Tic)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *