EVALUAREA ON-LINE: ELEMENT CHEIE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

PROF. ÎNV. PRIMAR- MEDINA IROD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, BRAȘOV

Pornind de la definiția standard a evaluării, putem considera că aceasta reprezintă una din componentele esențiale ale procesului didactic privit ca un întreg predare-învățare-evaluare și are ca scop determinarea efectelor activității desfășurate, în vederea optimizării ei.
 Determinarea limitelor învățării, greșelile, lacunele acumulate, nivelul scăzut de cunoștințe sau gradul inferior de formare a competențelor urmărite reprezintă rolul primordial al evaluării.
 Plecând de la scopul principal al evaluării, acela de a reprezenta cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele, putem considera că activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu nevoile de formare ele educabilului.
 Referindu-ne la evaluarea on-line, o putem considera o metodă a conceptului general de EVALUARE, ea putând să răspundă eficient situațiilor identificate. O putem aplica în oricare dintre formele evaluării tradiționale: evaluarea inițială, evaluarea continuă sau evaluarea cumulativă.
 Având în vedere că tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai profund în activitățile din domeniul educației, acestea vor întări și vor susține interesul elevilor pentru studiu, îndrumându-i în activitatea de învățare.
 Accesul la o asemenea multitudine de instrumente on-line a determinat și diversificarea instrumentelor software dedicate procesului în sine și de aici diversificarea metodelor de predare-invățare-evaluare. Se folosesc teste on-line, manuale digitale/electronice adaptate diverselor nivele. Este imperios necesar a se exclude din sistemul tradițional monotonia – elevul stă în bancă și lucrează. Cadrul didactic organizează spațiul și activitatea, stimulează, dirijează și mai ales participă alături de elevi la formarea de competențe. Toate aceste activități se finalizează cu etapa de evaluare când sunt extrase din experiențe informațiile necesare și sunt evaluate.
 În acest mod se dezvoltă la copii abilități de control asupra propriului comportament de studiu. Învățarea autoreglată oferă oportunitatea monitorizării unor procese informaționale complexe prin autoevaluare.
 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării on-line o reprezintă testele de tip chestionar. Acestea pot fi aplicate sub diverse forme:
Răspunsuri de tip DA/NU
Răspunsuri de tip ADEVĂRAT/FALS
Selectarea uneia sau a mai multor variante de răspuns din mai multe posibile
Asociere de imagini, texte
Întrebări cu răspunsuri deschise
 Având un grad ridicat de obiectivitate și provocând elevii să aibă o atenție sporită pentru a da răspunsurile corecte sau să se facă acele completări necesare, evaluarea on-line prin teste tip chestionar este o metodă care poate fi aplicată indiferent de materie. De asemenea, nouă, ca profesori ni se creează o imagine de ansamblu asupra modului cum a fost insușită materia și nivelului de formare a competențelor.
 Cu toate aceste oportunități trebuie să ținem cont, totuși, de faptul că aceste cursuri virtuale ar trebui să fie structurate astfel încât să fie mult mai scurte ca și durată, adaptate vârstei. Elevii nu trebuie să fie demoralizați și tensionați. Eficientizarea timpului este unul din cele mai importante aspecte în ceea ce privește evaluarea on-line. Automonitorizarea performanței, respectiv urmărirea selectivă a prestațiilor anterioare duce la evitarea planificării unor sarcini pe o perioadă lungă.
 Deși se desfășoară în mediul virtual, evaluarea on-line nu va pierde din funcțiile ei specifice:
*funcţia diagnostică
*funcţia prognostică
*funcţia de selecţie
*funcţia motivaţională
*funcţia de certificare
 Punerea în valoare a cestora presupune folosirea în mod echilibrat a strategiilor de evaluare, diversificarea tehnicilor şi a instrumentelor acestora.
 În concluzie, coroborând toate aceste elemente de sinteză a evaluării on-line putem afirma că aceasta nu își pierde din valoarea ei și își păstrează rolul reglator pe care îl are în sistemul instructiv-educativ din care face parte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *