EVALUAREA ON-LINE ÎN CONDIŢIILE ACTUALE

PROF. INV. PRIMAR- MOISI MIRELA LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRI MOR”

Nuşfalău- Sălaj
 
 Învăţământul românesc are în vedere pregătirea unui om capabil să vină în întâmpinarea nevoii de schimbare, capabil să anticipeze, să o dorească, ba chiar să se pregătească pentru ea. Această schimbare, despre care tot vorbeam si încercam să-i pregătim pe copii pentru a-i face faţă, consider că a venit prea devreme. Schimbarea este această situaţie dificilă de pandemie în care ne aflăm. Chiar dacă a venit această schimbare mai devreme decât ne aşteptam, am constatat că suntem destul de pregătiţi să ne adaptăm situaţiei actuale.
 Astfel că, noi, cei trei factori educational, triada educaţională, continua procesul de predare-învăţare-evaluare on-line. Procesul didactic pentru a avea eficienţă, este essential ca cele trei componente să fie prezente în egală măsură.
 Integrată ca o componentă esențială a spiralei educației, alături de predare – învățare, evaluarea procesului de învățământ constituie o activitate de colectare, organizare și interpretare a datelor privind efectele binomului învățător – elev cu scopul de a eficientiza întregul sistem educational. Esența evaluării este cunoașterea efectelor activității desfășurate, pentru ca, pe baza informațiilor obținute, activitatea să fie ameliorată în timp
 În cadrul procesului de învăţământ activităţile de predare-învăţare-evaluare constituie elemente importante care se află într-o strânsă legătură. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre ele influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în
lanţ care presupune revenirile şi revizuirile necesare. De aceea predarea-învăţarea-evaluarea trebuie proiectate unitar, în acelaşi timp.
 Pentru realizarea unei evaluări unitare este necesară elaborarea unei strategii, a unui ansamblu de criterii, modalităţi şi instrumente de evaluare, a unor practici de desfăşurare a programelor de evaluare, care să genereze o experienţă a gestionării timpului de învăţare, care să creeze legături de parteneriat cu mediul social .
 Caracteristici ale conceptului de evaluare:
* evaluarea şcolară nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine;
* evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ şi integrată acestuia;
* evaluarea trebuie să aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elev: a făcut progrese sau nu?
* evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului şi să faciliteze progresul său;
* pentru a fi corect învăţătorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe cât posibil;
* a evalua un elev înseamnă a-i transmite informaţii utile;
* evaluarea trebuie să se facă în folosul copilului; ea trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul pentru că ea se adresează unei fiinţe în devenire, în creştere, care n-a încheiat procesul de dezvoltare.
 Cele trei forme ale evaluării raportate la axa temporală şi anume: evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă şi evaluarea sumativă sau cumulativă, sunt cunoscute ca moduri de integrare a actelor evaluative în procesul didactic
 Subliniind rolul și însemnătatea evaluării, David Ausubel spunea că “ceea ce influentează cel mai mult învătarea sunt cunostintele pe care le posedă elevul la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruţi-l în consecinţă”.
 În domeniul evaluării scolare asistăm la tranzitia de la manifestarea ei ca instrument de măsură si control la un demers controlat pe învătarea de către elev, pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea si autoreglarea cunoasterii.
 Din perspectiva acestor idei evaluarea școlară trebuie să devină dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, să formeze autoreglarea, autoreflecția, să înlocuiască acea reflecție statică, bazată pe control, examinare, sanctiune. În acest fel se poate ajunge la învățarea asistată de evaluare.
 Evaluarea poate fi practicată în forme elastice şi diverse, ea devenind câmpul fertil de manifestare a ingeniozităţii didactice. Acum e momentul să dăm frâu liber creativităţii noastre didactice în conceperea diferitelor forme de evaluare on-line, folosind diferite aplicații digitale cum ar fi learning.app, wordwall, Kahoot, Qizziz. Acestea le folosesc cu mare succes la clasa mea, clasa I, concepand diferite tipuri de evaluari cu itemi preponderent obiectivi si semiobiectivi, cu ajutorul acestor aplicații.
 Menționez etapele de realizare ale unui test de evaluare on-line.
• Crearea testului cu diferite aplicatii pe care le-am menșionat mai sus
– specificarea întrebărilor şi răspunsurilor
• Încărcarea testului pe server (upload)- in cazul nostru pe platforma Google Classroom
• Accesarea testului de către elevi
• Susţinerea testului
• Vizualizarea punctajului
• Memorarea punctajelor pe server
 În concluzie apreciem că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor de evaluare deoarece folosite corect şi la momentul potrivit vor duce la reuşita şcolară a elevilor la mulţumirea sufletească a cadrelor didactice şi a părinţilor.
 Deci, evaluarea are o importanţă deosebită în ameliorarea şi optimizarea actului de învăţare, a procesului instructiv-educativ.
 
BIBLIOGRAFIE :

Cucoş, C., ( 2006 ), Pedagogie – Ediţia a II –a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi
Dumitriu, GH., Dumitriu, C(2003 ), Psihopedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Dumitriu, C., ( 2003 ), Strategii alternative de evaluare . Modele teoretico–experimentale, EDP
Radu, I. T., (1981), Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, EDP Bucureşti

Stoica, A., ( coord.), (1998 ), Evaluarea în înv. Primar.Descriptori de performanţă, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *