METODE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI ÎN ȘCOALA ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR MOZA MARIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ARON COTRUȘ ,, ARAD

Activitatea online are avantaje și dezavantaje evidente. În mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală.
Platformele educaționale online, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cadrele didactice descoperă limitele instrumentelor de lucru și ale platformelor online prin experiență direct. Competențele digitale dobândite de profesori reprezintă achiziții utile pentru activitatea didactică.
Utilizarea noilor tehnologii în activități de învățare îi determină pe profesori să regândească procesul didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua modalitate de comunicare facilitată de platformele digitale.
Pentru cadrele didactice, proiectarea și desfășurarea de activități de învățare la distanță cu suport digital este un demers în care stăpânirea componentei tehnice contează cel mai mult. Aspectele pedagogice sunt, de asemenea, importante pentru realizarea unor situații educative eficiente.
Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației. Practic, mult din calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor. Mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact).
Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii).
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca:

posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.
monitorizarea răspunsurilor elevilor.
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis.
evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.
furnizarea de feedback imediat.

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată:

ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;
ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;
în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselo

Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ:

teme scrise;
participarea la discuţii online;
eseuri;
publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;
quiz-uri şi întrebări online;
activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;
teme colaborative;
dezbateri;
portofolii;
revizuiri;
examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).

 
BIBLIOGRAFIE:
*Petre Botmariuc, Constantin Cucos- ,,Scoala online-Elemente pentru inovarea educației ,,București, mai 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *