DE LA O SECVENȚA DIDACTICA IN MEDIUL ONLINE, LA EVALUARE

PROF. ÎNV. PRIMAR, MUREȘAN CRINA-MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”, BISTRIȚA, JUD. B-N

Clasa: pregătitoare
Aria curriculară: Limbă și comunicare (Comunicare în limba română)
Unitatea tematică: „ÎN LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”
Subiectul lecţiei: „Degeţica” de H. C. Andersen
 
Momentul organizatoric.
 Am pregătit materialele necesare desfăşurării acestei activităţi. Încă din orele trecute, cadrul didactic avea stabilit stilul de învăţare predominant al fiecărui elev (fiecare elev avea atribuit un simbol.
 
Captarea atenţiei.
 Acest moment al lecţiei a fost realizat prin vizionarea unui fragment din povestea „Degeţica” de H. C. Andersen. În urma acestei secvenţe, copiii au primit sarcini de lucru specifice, astfel:

Prezentarea obiectivelor.
Dirijarea învăţării.
 În cadrul acestei etape, s-a apelat la mijloacele audio-vizuale, în vederea obţinerii rezultatelor scontate, atingerii obiectivelor propuse şi, nu în ultimul rând, a stimulării interesului elevilor pentru activitatea de învăţare.
 Prezentarea Powerpoint cuprinde câteva date despre autor, textul „Degeţica”prelucrat şi adaptat nivelului de înţelegere al clasei pregătitoare (însoţit de imagini sugestive), precum şi unele sarcini selectate în funcţie de stilul de învăţare. Întreaga prezentare video a fost însoţită de verbalizare. Fiecare copil, prezenta simbolul în activitate și răspundea sarcinii. După parcursul activităţii independente, elevul prezenta ceea ce a avut ca sarcină (desen, puzzle). Ca urmare, cei care au avut un stil predominant vizual au ales, pe rând, desenul potrivit, iar cei cu stil predominant auditiv şi kinestezic au ascultat interpretarea acestuia.
 În urma vizionării, s-au trasat următoarele sarcini de învăţare:

Fixarea cunoştinţelor.
 Fiecare elev și-a prezentat ceea ce a realizat, care au fost apreciate. În prezentarea lor au argumentat fiecare afirmaţie făcută.
 În cadrul acestui tip de activitate, am reușit să realizez o evaluare în mediul online a tuturor elevilor (am avut în vedere competențele generale și specifice ale disciplinelor clasei la care predau). Am notat pentru fiecare elev măsura în care a atins competențele urmărite. Lucrând în alternativa educațională Step by Step, aceste lucruri îmi vor fi de un real folos în completarea caietelor de evaluare specifice acestei alternative la sfârșit de semestru școlar.
 Elevii noştri vor putea învăţa dacă cei din jurul lor, părinţi, cadre didactice, alte persoane menite să îi îndrume, le vor arăta cum să înveţe. Acest lucru presupune programe pentru dezvoltarea stilului de învăţare, dar şi practicarea abilităţilor transferabile: de comunicare, de a lucra în echipă, de învăţare, de organizare a timpului, de a rezolva probleme, de a asculta, de a negocia, de a crea etc.
 Cercetările în domeniu legate de acest aspect afirmă că acei care iau parte la astfel de programe înregistrează rezultate mai bune, se înregistrează o creştere a stimei de sine, devin autodidacţi, autonomi, iar gradul de implicare în diferite activităţi şcolare şi extraşcolare atinge cote pozitive.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *