STRATEGII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE

PROF. ÎNV. PRIMAR MUSCOI GEORGETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI

Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare on-line, ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă și să ne adaptăm rapid noilor tehnologii de predare.
 Organizarea procesului de învățare în mediul on-line presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare și evaluare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane pentru o astfel de experiență didactică.
 În acest context, am participat la cursuri de dezvoltare a competențelor digitale și am accesat diferite forme educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale, de la mijloace de comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul Drive, Skype, la platforme educaționale variate care au fost promovate în această perioadă pe internet și sunt în varianta free – Google Meet, Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Twinkl, Digitaliada, până la platforme educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, Google Classroom.
 Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, reglarea și eficientizarea procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. În condițiile predării on-line, a trebuit să regândim strategiile de evaluare.
 Evaluarea cu ajutorul calculatorului oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de modalităţi. Tehnologia stimulează interesul elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune.
 Atât evaluarea sumativă cât și cea formativă oferă informații despre progres și ghidează învățarea. Aprecierea gradului de reușită este esențială pentru procesul de certificare și rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și succesul elevilor. Evaluarea on-line permite administrarea unor volume mari de notare și administrare. Metodele de evaluare reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție de procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe:

verificarea orală (expunerea liberă, conversația, chestionarea orală, interviul);
verificarea scrisă (lucrări scrise formative/sumative, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, hărți conceptuale etc.;
activitățile practice (lucrări practice, proiecte, investigații, observarea și analiza activităților practice desfășurate de elevi);
testele sau probele de cunoștințe în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor informaționale (formularele Google, teste interactive – aplicații din domeniu).

Modalitățile de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare sunt aproape nelimitate.
Platforma Google Classroom, pe care am lucrat în timpul predării on-line la clasa a IV-a, mi-a oferit modalități multiple de evaluare: corectarea temelor cu acordarea de feedback direct fiecărui elev; conceperea unor teste prin intermediul formularelor Google pe care elevii le-au completat cu interes, aflând imediat punctajul obținut și întrebările la care au dat răspunsul greșit; încărcarea unor lucrări practice/portofolii/experimente/filmulețe cu diferite activități desfășurate împreună cu familia și prezentarea acestora pe Meet; teste interactive; eseuri pe baza unor prezentări PPT/filmulețe; benzi desenate etc. Unii elevi au preferat să redacteze temele electronic, scrisul de mână fiind mai obositor și neatractiv.
Spre deosebire de învățarea clasică, metodele interactive din mediul on-line sunt variate, deseori mai apropiate vizual de jocurile cu care elevii sunt obișnuiți și îi ajută să reţină mai uşor informaţiile explorând atât memoria vizuală, cât și pe cea auditivă. Foarte important este și că resursele sunt întotdeauna la îndemână. Putem pune elevilor la dispoziţie imagini, filme, planşe recapitulative şi o mulţime de teste interactive pentru verificarea cunoștințelor predate.
Pe platformele online, elevul se poate testa de câte ori este necesar, indiferent de greșelile inițiale, până când este sigur că a acoperit lacunele. Testele personalizate ajută la fixarea noțiunilor.
Prin intermediul jocurilor interactive și aproape fără să-și dea seama, copiii își vor antrena abilități importante precum memoria, atenția, gândirea logică, comunicarea și inteligența emoțională. Și nu numai. Vor exersa ce învață la școală, vor învăța lucruri noi și vor descoperi lumea înconjurătoare.
Beneficiile percepute în utilizarea platformelor digitale în procesul de evaluare pot fi:

posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri;
monitorizarea răspunsurilor elevilor;
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis;
păstrarea și reutilizarea evaluărilor;
furnizarea de feedback imediat.

În primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale (începută la grădiniță) și încep un proces complex de învățare. Descoperă științe structurate pe materii, învață să citească, să scrie, să socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat.
Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și educație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *