EVALUAREA ONLINE - O PROVOCARE PENTRU TOȚI

PROF. ÎNV. PRIMAR POP RODICA-ELEONORA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TILEAGD, JUD. BIHOR

 
 Evaluarea este o componentă importantă a procesului instructiv-educativ și reprezintă o totalitate a activităților prin care se organizează, interpretează și se colectează date. Acestea sunt obținute în urma aplicării unor metode și tehnici specifice și instrumente de măsurare, acestea fiind elaborate și construite în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat și în conformitate cu obiectivele și tipul evaluării.
 Rolul de a măsura și de a aprecia eficiența procesului de predare-învățare este dat de evaluare. Elevii, de-a lungul perioadei de școlarizare, vor fi monitorizați prin mai multe tipuri de evaluare: evaluare inițială – pentru a determina nivelul de pregătire al elevului, evaluare continuă – folosită pentru verifcarea permanentă a cunoștințelor și evaluarea sumativă – realizată la finalul studierii unui capitol sau a unei teme extinse.
 Din cauza problemelor actuale cu care învățământul românesc se confruntă, o adevărată provocare este mutarea acestor evaluări în online, în mediul virtual, departe de confortul școlii cu care ne-am obișnuit cu toții. Evaluarea online, prin intermediul tehnologiei, presupune înlocuirea hârtiei cu lucrările elevilor cu un document electronic. Evaluarea de tip chestionar este una dintre evaluările online folosite cu succes în rândul elevilor mici și presupune răspunsuri de tipul ”da” sau ”nu”, ”adevărat” sau ”fals”, asociere de imagini cu texte și selectarea variantelor corecte de răspuns. Acest tip de evaluare este îndrăgit de micuții elevi, deoarece îi provoacă să fie atenți, apelează la multitudinea de cunoștiințe însușite de ei, trebuind să completeze sau să aleagă corect răspunsurile.
 Cadrul didactic va crea testul, acordând o grijă deosebită formulării întrebărilor și răspunsurilor, iar apoi va încărca testul pe platformă. Elevii vor accesa testul, având un timp bine definit pentru realizarea lui și îl vor susține. Profesorul va corecta testul, aplicând punctajele fiecărui răspuns, calculându-se automat numărul de puncte obținut de fiecare elev. Aceștia își vor putea vizualiza punctajul obținut, care va fi memorat pe platformă. Pentru o bună desfășurare a testului elevii nu trebuie să aibă acces înainte la întrebări, iar aplicația de evaluare trebuie folosită doar pentru elevii care susțin testul (cadrul didactic poate împărți colectivul de elevi în mai multe grupe sau poate desfășura exametul diferențiat, în funcție de nivelul asimilat de cunoștințe al elevilor). O altă cerință se referă la faptul că elevii nu pot susține testul de mai multe ori fără acordul evaluatorului.
 Ca metode folosite de cadrul didactic se pot aminti: cuantificarea numărului de răspunsuri greșite/corecte, numărul de răspunsuri corecte din totalul întrebărilor, căutarea și aplicarea unor penalizări pentru părțile greșite dintr-un răspuns, căutarea părților corecte dintr-un răspuns.
 Evaluarea online trebuie privită ca o provocare, ce trebuie depășită prin colaborare, muncă în echipă, seriozitate și nu în ultimul rând multă implicare. Aceasta trebuie astfel organizată, de fiecare cadru didactic responsabil, încât să faciliteze comunicarea/evaluarea corectă și să susțină inovația. Învățarea/evaluarea online este locul unde profesorii, elevii și chiar părinții au o posibilitate de predare, consolidare, testare interactivă în timp real. Chiar dacă tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumenete de lucru, utilizarea doar online a predării/evaluării cunoștințelor poate duce în timp la reducerea capacității de exprimare corectă, fluentă și cursivă a elevului implicat, precum și la micșorarea capacității de argumentare a unor păreri.
 Concluzionând, putem spune că noile tehnologii intrate cu succes în învățământ trebuie să fie împletite cu predarea/învățarea și evaluarea față în față, care a fost folosită până acum, pentru a pregăti elevii pentru viață, pentru a face față unei societăți aflate într-o continuă și rapidă schimbare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *