PORTOFOLIUL-INSTRUMENT DE EVALUARE ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA ADRIANA LICEUL TEORETIC ”ANGHEL SALIGNY” CERNAVODA

Evaluarea are un rol important în eficientizarea activităților de orice tip, iar învățământul este un domeniu de maximă importanță socială în care activitatea de evaluare urmărește să aprecieze cu obiectivitate și prin mijloace științifice efectele unei acțiuni pedagogice.
Evaluarea era situată la finalul învățării în concepția tradițională, astăzi este un proces final sau paralel cu învățarea. Punctul terminus al evaluării trebuie să aibă în vedere răspunsuri la întrebarea ,, Cum îmbunătățim pe mai departe activitatea?,, Constatarea nu este suficientă, trebuie să mergi mai departe și să dezvolți demersurile întreprinse, să îmbunătățești activitatea, să informezi participanții asupra rezultatelor obținute și a ceea ce este de făcut în viitor.
Evaluarea, în sensul modern al cuvântului, a fost separată de noţiunea de examen, orientare, selecţie. A fost plasată la niveluri intermediare, devenind chiar un factor generos: nu sancţionează, ci ajută, facilitează învăţarea, mai ales pentru cei aflaţi în dificultate. Evaluare devine instrument de dialog pentru ameliorarea performanţei sistemului, înscriindu-se în linia preocupărilor de luptă împotriva eşecului şcolar şi a repercusiunilor sale sociale.
Evaluarea modernă nu e centrată pe elev, ci pe eficacitate şcolii. Este un feed-back pentru sistem şi cei care acţionează în cadrul lui.
În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii).
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca:
*ž posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.
*ž monitorizarea răspunsurilor elevilor.
*ž evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis.
*ž evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.
*ž furnizarea de feedback imediat.
Opţiunile de evaluare online
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ:
*ž teme scrise;
*ž participarea la discuţii online;
*  eseuri;
*ž publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;
*ž quiz-uri şi întrebări online;
*ž activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;
*ž teme colaborative;
*ž dezbateri;
*ž portofolii;
*ž revizuiri;
*ž examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).
Portofoliul este unul dintre instrumentele de evaluare care se poate realiza online. Prezentarea și transmiterea conținutului acestuia către cadrul didactic și colegi se poate realiza pe diferite canale : platformele de învățare online, e,mail, grupul clasei de pe WhatsApp, etc.
Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. Aceste rezultate vizează probele orale, scrise, şi practice, observarea sistematică a comportamentului şcolar, proiectul, autoevaluarea, sarcini specifice fiecărei discipline. Portofoliul este cartea de vizită” a elevului, înregistrându-i “creşterea” de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţămînt la altul.
 Teoretic, un portofoliu cuprinde:
*ž lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucrări/fişe;
*ž lucrările pe care le face elevul individual sau în grup;
*ž rezumate;
*ž eseuri;
*ž articole, referate, comunicări;
*ž fişe individuale de studiu;
*ž experimente;
*ž înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau
* împreună cu colegii săi;
*ž reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează;
*ž autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului;
*ž hărţi cognitive,;
*ž comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic, ale altor grupuri de elevi sau chiar părinţi;
Portofoliul ca instrument în evaluarea curentă îşi dovedeşte utilitatea furnizând informaţii esenţiale cadrului didactic pe baza cărora acesta îşi poate întemeia o judecată de valoare validă şi pertinentă asupra performanţei elevului pe o perioadă mai lungă de timp. Fiind un instrument complex şi integrator, portofoliul reuneşte cele mai bune rezultate ale elevului, oferind o imagine clară asupra evoluţiei în timp a acestuia, reflectând motivaţia pentru învăţare şi constituind în acelaşi timp o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate atât pentru elev, cât şi pentru părinţi sau alte persoane interesate în acest sens.
 
BIBLIOGRAFIE:

CERGHIT, IOAN – Sisteme de instruire alternative şi complementare; Structuri, stiluri şi strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
LISIEVICI, PETRU – Evaluarea în învăţământ; Teorie, practici, instrumente, Editura Aramis, Bucureşti, 2002

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *