METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE LA NIVELUL CICLULUI PRIMAR

PROF. ÎNV. PRIMAR REIT DANIELA ȘC. GIMN. NR. 2 ,,DIACONU CORESI” BRAȘOV

De mai bine de 20 de ani, învățarea asistată de calculator a devenit o prioritate a statului român. S-a urmărit integrarea noile tehnologii în educație, ce-i drept cu pași mărunți datorită reticenței unor cadre dicactice și lipsei resurselor materiale informatice în cadrul instituțiilor de învățământ.
Începând cu luna martie 2020, am fost provocați să ne adaptăm situației actuale de a continua activitatea didactică în noul context mondial. Am realizat cu toții faptul că învățământul românesc este parțial pregătit din punct de vedere al modernizării procesului didactic. De asemenea, unele cadre didactice au trecut cu greu la predarea online.
Predarea-învățarea-evaluarea la distanță au devenit o mare provocare și un demers național în continuă mișcare. Cadrele didactice au recurs la o serie de aplicații precum Whatsapp și Facebook messenger, Kahoot, Padlet.
În prezent, cele mai folosite platformele educaționale specializate pe e-learning sunt Google Classroom, Google Meet, Zoom. Astfel, elevii și profesorii au posibilitatea de a continua predarea-învățarea-evaluarea școlară în mediul online. Comunicarea în timp real între profesor și elevii săi reprezintă un beneficiu al acestui mod de abordare. Pentru rezultate mai bune este necesară implicarea familiei, ca partener în educație.
Din păcate, învățarea online are însă și limite, care au un impact negativ asupra învățării eficiente, deoarece o mare parte a activității didactice față-în-față nu se poate realiza în mediul virtual. Comunicarea poate părea uneori artificială, neputându-se obține un feedback comunicațional real.
Monitorizarea învățării în mediul online este dificil de realizat. Lipsește dialogul veritabil cu elevii. De asemenea, profesorul nu poate verifica permanent ceea ce scriu elevii în caiete și nici evaluarea lor nu este optimă. În acest sens, cadrul didactic recurge la alte resurse digitale online.
În prezent, există mai multe aplicații care înlesnesc evaluarea elevilor, însă fiecare profesor își alege metodele, mijloacele și strategiile de evaluare optime elevilor săi.
Cele mai des întâlnite sunt:

Google Classroom
Google Meet
Google Jamboard
Google Forms
Kahoot
Wardwall
LearningApps
ASQ
Mentimeter

Fiecare cadru didactic alege variantele potrivite, în funcție de disciplină, de conținuturi, dar și de materialele necesare care pot fi prezentate. De asemenea, se ține cont de instrumentele de care dispune fiecare elev pentru a realiza o evaluare continuă.
Google Classroom este o aplicație complexă. Aici profesorii pot posta teme pentru elevi, pot încărca diverse materiale, pot realiza teste/quizz-uri și se pot conecta cu elevii de pe link-ul fiecărei clase, fără a mai fi necesară stabilirea unei întâlniri în Google Calendar. Fiecare clasă are ,,un catalog” cu toți elevii și astfel profesorul poate vedea cu ușurință cine a postat temele și ce punctaj a obținut fiecare elev.
Google Meet permite întâlnirile față în față și elevii pot fi evaluați continuu și corect. De asemenea, se poate realiza interevaluarea și autoevaluarea prin raportare la criteriile de evaluare stabilite de profesor și însușuite de elevi
Google Jamboard este o aplicație care perimte ca tabla să fie mutată de la profesor la elevi, aceștia rezolvând exercițiile și văzând tot ce scriu colegii în timp real.
Google Forms pemite realizarea de formulare și de teste pentru elevi. Profesorul poate include materiale audio/video sau imagini și poate alege din multitudinea de variante de întrebări pentru teste, iar elevii pot vedea răspunsurile date.
Kahoot este o aplicație unde profesorul poate crea teste și insera imagini potrivite întrebării. Acesta poate vedea și un raport al rezultatelor finale ale elevilor. În timpul ,,jocului” elevii sunt într-o competiție. Ei trebuie să răspundă corect, cât mai repede pentru a primi cât mai multe puncte pentru a-și asigura un loc pe podium. Inconvenientul este că sunt necesare două dispozitive, pe unul văd copiii întrebările, iar pe celelalt aleg varianta corectă dintre cele patru propuse. Se pot folosi și teste postate de alte persoane.
Wardwall și LearninApps sunt aplicații potrivite ciclului primar pentru că permit evaluarea sub formă de jocuri foarte captivante, iar elevii nu se mai simt presați, stresați, din contră, devin operativi și motivați.
ASQ este o aplicație unde se pot crea clase de elevi și aici profesorii crează teste, elevii le pot rezolva oricând, iar rezultatele lor apar într-un tabel/catalog. Elevii pot rezolva și teste create deja de alți profesori.
Mentimeter permite evaluarea sub forma unor întrebări cu variante de răspuns care la final se prezintă într-un grafic.
Activitatea virtuală este complementară celei reale și nu o alternativă a acesteia. Profesorii dedică mai mult timp pregătirii activităților online decât celor tradiționale și nu pot să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor în permanență. De aceea este neceasară alternarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de evaluare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *