BRAINSTORMINGUL CA METODĂ DE EVALUARE ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR RODICA COLȚ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”, BRĂILA

 Brainstorming-ul este o metodă modernă și interactivă de evaluare, utilizată frecvet și în marketing, care presupune găsirea de idei noi, nefiltrate, care pot conduce la concluzii noi. Termenul a fost introdus pentru prima dată în publicitate, de către Alex Faickney în anul 1942, iar principiile acestei metode se referă la a nu critica ideile, iar cel care gestionează procesul trebuie să fie capabil să încurajeze participanții la a avea o contribuție mai mare de idei. În cadrul acestei metode, toți participanții sunt liberi să își exprime ideile fără a se teme că ar putea greși.
 Etapele acestui proces sunt următoarele: prima dată se stabilesc participanții, în general întreaga clasă de elevi, apoi se stabilește subiectul de discutat, după care se încurajează folosirea imaginației, fără niciun fel de cenzură. Următoarea etapă a acestei metode de evaluare reprezintă eliberarea ideilor și stabilirea ca regulă ca ideile să nu fie criticate pe moment nici de cel care gestionează brainstorming-ul, nici de către restul participanților pentru ca cei care emit idei să nu se inhibe și să nu participe sau să dea frâu liber imaginației de „teama” criticilor. În faza de final se evaluează răspunsurile primite, atât de câtre profesor, cât și de restul participanților, această metodă fiind numită evaluare întârziată deoarece se petrece la final, cu scopul mai sus precizat, anume pentru a nu se inhiba participanții.
 Această metodă poate fi adaptată predării online prin utilizarea unui program de tipul https://wordart.com/ sau pur și simplu Paint sau Word, în care să fie scrise cuvintele sugerate de grupa de elevi, apoi șterse cele care nu se potrivesc, după care se eliberează un desen care conține în interiorul său cuvintele propuse, cuvinte deasupra cărora, dacă treci cu un cursor, sunt mărite, impactul asupra copiilor fiind pozitiv, mai ales în contextul în care aceștia sunt acasă, interesul lor fiind crescut de felul în care participarea lor orală va căpăta „formă”.
 Brainstorming-ul prezintă mai multe avantaje, anume faptul că stimulează imaginația, îi face pe participanți să își dezvolte capacitatea de argumentare, îi determină să comunice, să participe cu toții în mod activ, le dă încredere în forțele proprii și îi determină să ia inițiativa spre a participa la activitatea care reușește să îi convingă să participe.
 Printre dezavantaje se numără faptul că este posibil ca unele dintre idei să aparțină părinților sau celor care sunt alături de copii, este posibil ca această metodă să consume destul de mult timp, să fie nevoie ca moderatorul să aibă mai multă experiență, deoarece de felul în care acesta gestionează procesul de naștere a ideilor, să fie legat succesul acestei metode.
 Oricâte limite ar avea această metodă de evaluare, exercițiul contribuie la îmbunătățirea felului în care este gestionată metoda de către cadrul didactic, dar și experiența elevilor devine utilă deoarece aceștia se obișuiesc cu participarea și cu „îndrăzneala” de a-și spune ideile fără a se reține.
 
 
BIBLIOGRAFIE:

Metode și tehnici de învățare prin colaborare (interactive) – Brainstorming-ul


http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2016/07/29-30-METODE-CLASICE-DE-EVALUARE-VERSUS.pdf
https://www.imindq.com/uses/brainstorming
https://www.ionos.com/startupguide/productivity/brainstorming/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *