EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR METODE ȘI TEHNICI

PROF. ÎNV. PRIMAR TILORE KORTNER ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LUGOJ, JUD. TIMIȘ

Predarea – învățarea – evaluarea, în legătură cu noile tehnologii ale informării şi comunicării (N.T.I.C), cu largi aplicaţii în toate domeniile, au pătruns – e adevărat, destul de brusc – şi în învăţământ. Studii internaţionale de profil menţionează că aplicaţiile N.T.I.C au fost experimentate în toate etapele procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare de probleme, verificare, notare.
Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale, care zdruncină din temelii învăţământul tradiţional, fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi a creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om – maşină.
Experţii remarcă, pe bună dreptate, că informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor pedagogice şi personalizarea învăţământului. Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de modalităţi.
Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi, la verificările curente şi la examene. Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii, chiar dacă munca depusă în realizarea modelelor de evaluare, în acest mediu online, presupune o muncă imensă din partea cadrului didactic. Se schimbă, deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante.
Una din aplicațiile tot mai folosite în învățământul online, acceptată și chiar ofertată de către MENC este Google Classroom. Aici, profesorii se pot vedea și discuta cu elevii pe Meet videochat, fiind gratuită și aplicația funcționând foarte bine, dacă semnalul online este de calitate. În mod clasic, tradițional, pentru probele orale, se poate folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu (sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom), în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. De asemenea, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor, etc.
Tot aici, în Google Classroom, pot fi încărcate teme de efectuat; se poate completa titlul și instrucțiunile acestora. De asemenea, se poate adăuga un material din Google Drive, dintr-un link, din calculatorul personal sau de pe YouTube, se poate crea un document, o prezentare, o foaie de calcul, un desen sau un formular. În cazul în care se adaugă un document, există opțiunea ca elevii să poată vedea fișierul, să-l poată edita sau să primească fiecare o copie. Pentru o fișă de lucru sau cu exerciții, opțiunea e ca fiecare elev să primească o copie, astfel va putea edita fișierul individual și îl va putea remite profesorului, care-l va corecta, evalua și nota.
Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Mai mult, se pot include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. Mai mult, elevii pot relua testul.
O aplicație foarte îndrăgită de cei mari, dar mai ales de cei mici, elevii ciclului primar, este Wordwall. Aceasta poate fi utilizată pentru a crea activități atât interactive, cât și imprimabile. Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, tabletă, telefon sau tablă interactivă. Pot fi redate individual, de către elevi sau coordonate de profesori, iar elevii ajung pe rând în fața clasei online. Activitățile sunt create folosind un sistem de șabloane. Acestea includ șabloane clasice familiare, cum ar fi Chestionarul și Cuvintele încrucișate. Există, de asemenea, jocuri în stil arcade, precum Maze Chase și Airplane și instrumente de gestionare a clasei, cum ar fi Planul de locuri. Pentru a efectua o activitate nouă, se începe prin selectarea șablonului, apoi se introduce conținutul. Este ușor și se poate crea o activitate de evaluare complet interactivă și distractivă în doar câteva minute.
 Tot în Wordwall, activitățile pot fi utilizate pentru temele finalizate de elevi. Atunci când un profesor dă o temă, elevii sunt îndrumați către acea activitate fără a vizita pagina principală de activitate. Această caracteristică poate fi folosită când elevii au acces la propriile dispozitive sau ca o modalitate de a face temele acasă. Rezultatele fiecărui elev sunt înregistrate și puse la dispoziția profesorului.
Multiplayer este un format în care toți elevii se alătură aceluiași joc simultan, fiecare pe propriul dispozitiv. Profesorul controlează fluxul de joc din fața clasei. Unele jocuri sunt competitive, de exemplu Quiz, când elevii trebuie să ofere răspunsul corect cât mai repede posibil. Altele, cum ar fi Brainstorm, facilitează discuții de colaborare, în cadrul evaluării în echipă.
O aplicație interesantă este Quik, ce poate fi folosită cu ușurință și de către elevi, ei putând documenta diferite activități din proiectele școlare, Acest instrument este important pentru că elevii pot vedea că, după ce au depus efort în realizarea proiectului, pot prezenta într-o formă vizuală și captivantă ceea ce au realizat. Quik le dezvoltă elevilor abilități de bază de editare video și poate, mai important, îi învață să selecteze conținut relevant, să documenteze activitatea din activitate / proiect. De asemenea, multitudinea de combinații ale sugestiilor grafice le dezvoltă simțul estetic și creativitatea.
Padlet este o aplicație colaborativă, care permite elevilor să co-creeze proiecte, teme, materiale și sarcini de lucru și să le posteze, ca niște notițe, pe un perete virtual, al clasei. Toate într-un singur loc, în formate prestabilite sau ușor de personalizat, creative, colorate și atractive. Deși aparent e un simplu proiect, elevii vor trece printr-un proces complex de identificare a informațiilor necesare pentru proiect pe care apoi le analizează, le evaluează critic și creează proiectul sub forme relevante pentru tema dată. Se poate folosi la clasă și ca instrument pentru portofoliul elevilor, un mod grozav de a-și observa progresul și efortul de învățare.
Flipgrid este un website și o aplicație recomandată pentru literație media, dar și pentru evaluare și prezentări de proiecte. În platformă, profesorul creează secțiuni (grids) în care lansează subiecte de discuție (topics), la care elevii răspund sub forma unor videoclipuri. Este o modalitate simplă pentru elevi și profesori să interacționeze prin discuții online.
 Avantaje ale evaluării online:
* Obiectivitatea evaluării rezultatelor şcolare;
* Feed-back rapid atât pentru elev cât şi pentru profesor;
* Oferă posibilitatea unei diagnoze;
* Elevii îşi expun în mod independent cunoştinţele;
* Metodă rapidă şi eficientă de evaluare – permite adaptarea testelor la nivelul intelectual al elevilor;
* Dispar emoţiile;
Limite ale evaluării online:
* Necesitatea existenţei bazei materiale;
* Există pericolul fraudei;
 Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare, iar numărul adepţilor utilizării ei, în evaluarea curentă şi la examene, creşte.
 
BIBLIOGRAFIE:
– C. Iepure, R. Curcubătă, B. Vaida – Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă! – Scribd, iunie 2020
– Cursul Profesor în online, acreditat Digital Nation
– Cursul Intensiv de educație digitală pentru învățători – https://indreptardigital.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *