METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN ONLINE - ediția 2020

PROF. INV. PRIMAR TUDORACHE AMELIA ȘC. GIMN. ,,ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU

Pandemia de Covid-19 ne-a făcut să experimentăm un nou mod de predare, consolidare, evaluare a cunoștințelor.
La școala online, cu toată clasa, s-au folosit platforme de lucru descoperite sau puse la dispoziție de școală. Spiritul creator, inventiv, al profesorilor, a fost pus la încercare. Cei mai mulți dintre noi ne-am adaptat din mers, am împletit metodele tradiționale cu cele noi, descoperite sau create. Personal, cred că cea mai grea formă de lucru este  hibrid. Faptul că trebuie să lucrezi cu toți elevii, care sunt în două locuri diferite, face ca totul să fie altfel.
 Cadrele didactice au împletit sau au ales metode  de lucru  sincrone sau asincrone.
Pentru copii, este mai facil, mai interesant să lucreze online, pentru că ei sunt deprinși cu diferite instrumente electronice și cu platforme de lucru.  Avantajul acestor mijloace este că sunt diverse și foarte atractive. Pentru elevii mai mici, implicarea părinților a fost și este esențială ( pentru creare cont, logare, mod de lucru).
În modul hibrid, prin rotația copiilor la clasă, evaluarea sincronă se poate face prin chestionare online( necesitând ca și elevii din clasă să aibă instrumente electronice), sau evaluare asincronă, fiind necesară existența a două teste diferite, cu itemi asemănători ca și grad de dificultate.
Toate evaluările (inițială, curentă, finală) au importanța lor în procesul instructiv.
Evaluarea, în general, este obiectivă la materiile matematice-tehnice și subiectivă la materiile social-lingvistice. Indiferent de itemii propuși, evaluarea trebuie să fie corectă și unitară pentru subiecții cărora se adresează, atât tradițional , cât și online.
Evaluarea inițială în online se poate realiza  prin: întrebări orale, teste tradiționale, completate de elevi și trimise electronic profesorului pentru corectare, chestionare online . În funcție de răspunsurile și rezultatele obținute de către elevi, profesorul își proiectează materia , ia măsuri de remediere.
Evaluarea formativă   pare cel mai ușor  de realizat, deoarece , în cadrul activității online se pot transmite teste (fulger) online ( cu ajutorul aplicațiilor), se pot adresa întrebări elevilor, pot colabora și lucra în perechi sau echipe, tot cu ajutorul aplicațiilor de pe diferite platforme, astfel, cadrul didactic poate evalua în timp real și elevul poate primi un feedback . Jocurile, rebusurile  sunt alte metode de evaluare formativă în mediul online. Pentru evaluare imediată a  unor cunoștințe, cadrele didactice apelează la instrumente de lucru sincrone , astfel se pot depista lacunele și se pot remedia.
Evaluarea finală este importantă pentru că are itemi ce se referă la toată materia predată într-un an școlar. Provocarea pe care au întâmpinat-o profesorii a fost imensă pentru că nu s-au mai confruntat cu situație similară, când trebuia încheiată situația școlară, când notele erau insuficiente pentru situație finală.
Evaluarea finală se putea realiza în mod clasic, cu teste trimise copiilor, pe care  aceștia să le rezolve și apoi să le transmită profesorilor sub formă de imagine. Misiunea profesorilor fiind aici destul de complicată, pentru că, în lipsa unui device performant, corectarea s-a făcut prin transmiterea scrisă a greșelilor făcute și a calificativului sau  a notei.
Un alt mod de realizare a evaluării finale a fost prin aplicarea sau crearea unor teste online,de tip chestionar, cu diferiți itemi, predominând cei cu alegere, alegând o platformă( de exemplu ASQ, Didactic.ro, Academia ABC, Google Forms etc.)  care să permită desfășurarea testului cu toți elevii, cât și posibilitatea monitorizării elevilor.
Realizarea unui proiect final, pe o temă dată, la științe, istorie sau științe, ar putea fi un alt mod de evaluare finală. Proiectul poate fi transmis online și evaluat de cadrul didactic. Ar putea fi ușor, dacă toți elevii ar avea competențe digitale și instrumente  specifice de lucru.
De exemplu: realizarea unui proiect final , la științe , despre ,,Protejarea mediului”. Se cere elevilor să găsească imagini și să realizeze sloganuri despre modul în care copiii contribuie la protejarea mediului înconjurător. Astfel,  copiii pot demonstra că și-au însușit informații despre protejarea mediului, că au deprinderi de păstrare a curățeniei, de combatere a poluării.
Portofoliul poate fi un instrument de evaluare online . Diverse teme, fișe de lucru, de observare pot constitui elemente de evaluare a activității elevilor, de stimulare a creativității și de dezvoltarea a simțului critic. Portofoliul poate fi prezentat online sau trimis sub formă de prezentare PPT către cadrul didactic, pentru evaluare.
În sala de  clasă sau online, profesorul trebuie să diversifice evaluarea, să folosească metode și tehnici eficiente,  să o centreze pe elev, pe obiectivele de la clasă, să urmărească dezvoltarea elevilor și obținerea de rezultate foarte bune. Situația nou creată ne pune la încercare și trebuie să ne mobilizăm pentru a parcurge materia, pentru eficiență didactică și pentru a  obține performanță.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *