EVALUAREA ON-LINE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR HALIP VIORICA RODICA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE VOEVIDCA, C-LUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA

Evaluarea urmărește valoarea cunoștințelor dobândite, cantitatea acestora este o activitate complexă și oferă soluții de perfecționare a actului didactic.
 ,,Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrantă.Ea are întotdeauna un raport directsau indirect cu progresul, în extensie și în calitate al învățării”(Ausubel).
 Cele mai întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, cantitativă, finală.
Evaluarea inițială stabilește nivelul de pregătire a preșcolarului în momentul inițierii programului de educație și instrucție și reprezintă o condiție fermă pentru reușita activităților următoare, educatoarea cunoscând prin intermediul evaluării inițiale potențialul fiecărui copil.
Evaluarea formativă identifică gradul de pregătire al copiilor referitor la cunoștințele predate, măsuri ameliorative.
Evaluarea finală se realizează la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare(semestru, an școlar, ciclu de învățământ);se realizează prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare globală a rezultatelor pe perioade lungi.
Metode și tehnici de evaluare:
-Tradiționale: probe scrise(fișe cu sarcini);probe orale și probe practice.
-Alternative: lucrări practice, portofolii cu lucrările copiilor, aprecieri verbale, autoevaluare, jocuri didactice, jocuri de rol, observări, discuții, etc.
Valențele formative ale metodelor alternative de evaluare:
-oferă preșcolarilor posibilitatea de a arăta ce cunoștințe posedă într-o varietate de situații și contexte;
-permite evaluatorului să aprecieze obiectiv preșcolarii; să înregistreze progresele, performanțele înregistrate de aceștia;
-imagine exhaustivă asupra profilului general al cunoștințelor copiilor;
-asigură o realizare interactivă a actului de predare-învățare, adaptată nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev în parte;
-se valorifică potențialul creativ al fiecărui elev;
-se exersează abilitățile practic-aplicative ale copiilor, cunoștințele acestora devenind operaționale.
 Printre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor amintim următoarele: turul galeriei, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, ciorchinele, posterul, blazonul, diagrama Venn, examinarea povestirii, tehnica analitico-sintetică, cubul, turul întrebărilor, cvintetul, jurnalul grupei.
 Cu ajutorul aplicațiilor și al instrumentelor digitate se poate realiza evaluarea on-line.
Platforma Zooom-este utilizată de majoritatea cadrelor didactice din România.
Se creează conturi gratuite pentru preșcolari și părinții acestora prin trimiterea de link-uri.
Pe White boardse poate realiza evaluarea, preșcolarii rezolvând fișe de lucru, colorând, efectuând diverse operații matematice, selectând obiecte, fenomene după anumite criterii, etc.
Zeempas–este o aplicație foarte ușor de utilizatprin completarea unor câmpuri și identificarea pe hartă a poziției spațiale.
Cu ajutorul acestei aplicații se poate evalua foarte bine inteligența vizual-spațială a preșcolarilor.
Jocurile on-line sunt aplicații foarte plăcute pentru copiiși cu ajutorul lor se poate face o evaluare a cunoștințelor copiilor referitoare la toate domeniile experiențiale, acestea păstrându-și spiritul ludic
Pizap-este un editor on-line prin intermediul căruia putem edita imagini, crea colaje sau fotografii, afișe în format digital.Cu ajutorul acestei aplicații putem evalua gradul de dezvoltare a limbajului copiilor-aceștia descriu imaginile, realizează conexiuni între imagini, le așază într-o anumită succesiune, etc.
Issu-este o platformă care permite descărcarea unor materiale educaționale cu ajutorul cărora putem realiza evaluarea on-line.
Jocurile didactice-aceste instrumente facilitează munca în sincron, asigură evaluarea cunoștințelor copiilor.
Jocurile didactice interactive se pot crea cu ajutorul platformei Worldwal.
Rahoot-este un instrument on-line pentru feed-bak cu ajutorul căruia se crează texte interactive de evaluare on-line pentru copii utilizând cunoștințe din toate domeniile experiențiale.
Quizizz-este un instrument on-line cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative sub formă de joc pentru preșcolari; permite inserarea de răspunsuri multiple, răspunsuri deschise, audio text, sondaje, etc.
Evaluarea on-line este susținută de aceleași principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate și echidistanță și utilizează multe din strategiile folosite în predarea și evaluarea tradițională, față în față. Diferența constă în contextul evaluării, interacțiunii dintre evaluator și evaluat și procesele de colectare și administrare.
Evaluarea on-line poate fi mai flexibilă în raport cu momentul, locul, modul cum se administrează, elevii având posibilitatea să adopte o gamă mai largă de opțiuni pentru a-și demonstra cunoștințele și abilitățile.
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1.Ausubel, P.D., Robinson, R.F.-Pedagogia sec. XX ,,Învățarea în școală”, București, EDP, 1981
2.Cucoș, Constantin, – ,,Pedagogie”, ediția a II-a revizuită și adăugită-Iași, Polirom, 2006.
3.Tănase, M., Evaluarea-componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *