ASPECTE PRIVIND EVALUAREA ONLINE

PROF. IONIȚĂ – NICULESCU MIHAELA COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” TG – JIU, GORJ

Consecință a globalizării, digitalizarea a cuprins, treptat, toate domeniile societății. În condițiile actualei pandemii de coronavirus, desfășurarea procesului educațional în sistem online a determinat regândirea metodelor de predare – învățare – evaluare, în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse. Ca și activitatea de predare, evaluarea a cunoscut, de-a lungul timpului, scbimbări majore. Aspectele calitative primează în raport cu cantitatea, urmare a stimulării gândirii critice și creativității. Alături de metodele clasice de evaluare, în formă scrisă și orală, sunt utilizate frecvent metode alternative de evaluare, care vizează formarea spiritului de cercetare, originalitatea, creativitatea, valențele inter și transdisciplinare, utilizarea unor surse diferite de învățare. Astfel, portofoliul, proiectul, interviul, investigația, eseul structurat completează evaluarea tradițională, mai ales în ceea ce privește punerea în valoare a personalității elevului.
Utilizarea calculatorului în cadrul triadei predare – învățare – evaluare s-a realizat, până în prezent, mai ales în ceea ce privește diversificarea surselor de informare, prin accesarea bibliotecilor virtuale, vizionarea filmelor și documentarelor disponibile. Grație competențelor digitale dobândite în cadrul orelor, la disciplinele TIC și Informatică. Totodată, trebuie preîntâmpinate și înlăturate tendințele elevilor de a prelua ”de-a gata” referate sau diverse teme de pe Internet, în conținutul cărora se regăsesc greșeli științifice în mod frecvent.
La disciplina Istorie, evaluarea online se poate realiza atât în formă orală, cât și scrisă. Comunicarea audio – video în același timp, aplicațiile Zoom sau Skype, platforma educațională Google Classroom și Meet video facilitează dialogul profesor – elev, prin evidențierea acumulării cantitative și calitative a cunoștințelor. În acest nou context al procesului educațional, feedback-ul poate fi oferit fiecărui elev. Testele cu itemi obiectivi, de tipul celor cu alegere multiplă sau cu răspunsuri de tipul ”DA” sau ”NU” reprezintă un exemplu de evaluare online. Deși nu stimulează creativitatea, astfel de teste permit o evaluare a elevilor cu un grad ridicat de obiectivitate, fiind aplicabile la toate disciplinele. O altă modalitate de utilizare frecventă a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor, care poate simplifica procesul administrativ și facilita evaluarea fiecărui elev în parte.
Dintre numeroasele beneficii privind utilizarea computerelor în procesul de evaluare, pot fi menționate:

posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri;
monitorizarea răspunsurilor elevilor;
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis;
evaluările pot fi păstrate şi reutilizate;
furnizarea de feedback imediat;

 Cu ajutorul instrumentelor digitale, elevii pot realiza ppt-uri, portofolii electronice, proiecte, videoclipuri, care sunt în esență produse finale, ce pot fi cuantificate și transformate în note. În actuala conjunctură, implicarea cadrelor didactice, dar și a elevilor este esențială iar aceste instrumente ar trebui sa creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.
 
BIBLIOGRAFIE:
Adrian Stoica, Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003.
Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Elemente de didactica istoriei, Editura Nomina, Pitești, 2010.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *