MODALITĂȚILE DE UTILIZARE TIC ÎN PROCESUL DIDACTIC. EXEMPLIFICARE PE O LECȚIE DE LA DISCIPLINA ECONOMIE

PROF. IONUȚ CONSTANTIN ORHEAN VRANCEANU COLEGIUL “ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI

 Rolul cadrului didactic din învățământul tradițional este de transmițător al informației, iar prin utilizarea TIC se poate transforma în cel de facilitator al învățării.
Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă.
 A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea calculatorului, pentru comunicare, informare, instruire.
 Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul include:
 – predarea unor lecţii de comunicare de cunoştinţe;
– aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe;
– verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii.
 Interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului la informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare.
Calculatorul nu poate însă înlocui profesorul, după cum cartea nu poate face să dispară lecţia de clasă şi nici nu poate substitui celelalte mijloace de învăţământ. Practica arată că pe măsura dezvoltării tehnicii şi tehnologiei învăţământului, sarcinile şcolii şi profesorului cresc. Calculatorul poate să economisească timpul, elevii se pot corecta singuri când greşesc, dar să nu uităm că rolul profesorului este imens, deoarece elevii asimilează mai bine când sunt puşi să se corecteze unii pe alţii, când fiecare lucru neştiut de un elev creează o nouă problemă.
Utilizând TIC în evaluare, s-a observat că spaima rezultatului pe care trebuie să-l obţină dispare aproape în totalitate pentru că atenţia elevului se mută de la coala albă înspre modul de prezentare a conţinutului testării, implicit deci şi asupra conţinutului. În plus, evaluările cu ajutorul TIC eficientizează în mod considerabil modul cum sunt testaţi elevii; nu mai se pierde timp cu scrierea subiectelor sau cu corectarea unui număr considerabil de lucrări care, de mai multe ori, pun probleme serioase legate de descifrarea scrisului.
EXEMPLU UTILIZARE TIC – LECȚIE ECONOMIE
Am organizat lecția cu tema „Nevoi și resurse” pe 4 pagini web interconectate. Acestea au fost realizate cu programul Macromedia Dreamweaver.
Paginile web au o structură clară, aerisită și atrăgătoare astfel încât să permită o navigare simplă. Titlurile celor 4 pagini web sunt:

Proiectare
Conținut
Demersul didactic
Evaluare

Pentru prezentare am folosit un laptop, un videoproiector și un ecran. Prin observații directe, prin compararea nevoilor cu resursele și prin sesizarea unor aspecte specifice elevii și-au construit cunoștintele despre importanța raționalizării resurselor.
Pentru realizarea prezentării power point „Nevoi și resurse” mi-am fixat mai întâi ideile și am colectat materialele necesare. Am urmărit ca prezentarea să aibă o structură logică, să înceapă cu informațiile mai importante, să folosesc propoziții scurte și clare alături de imagini reprezentative. Pentru manipularea imaginilor am folosit aplicațiile Paint și PhotoScape.
Cu ajutorul aplicației bubble.us am realizat o hartă conceptuală sub forma unui ciorchine „Resurse și raționalitate” iar apoi am publicat-o pe pagina web „Demersul didactic”. După completarea ciorchinelui, elevii au avut de completat și o Diagramă Venn pentru a identifica ce au în comun nevoile și resursele.
Pentru o evaluare eficientă, care să motiveze și să stimuleze implicarea elevilor am folosit PPT-ul „Nevoi și resurse. Evaluare” .
Astfel, elevii și-au dezvoltat spiritul de observație, și-au amintit și fixat cunoștințele dobândite în procesul de predare-învățare iar rezultatele vor fi eficiente pe termen lung.
Pe parcursul acestei ore am observat capacitatea de analiză, de înțelegere și de relaționare a elevilor.
TEMA PENTRU ACASĂ
Realizați un film de maximum 4 minute împreună cu alți 3 colegi în care să prezentați un produs sau serviciu realizat de voi. Prezentați costurile, prețul, modul de calcul a profitului respectiv destinația acestuia. Încercați ca în perioada săptămânii „Școala Altfel” să vindeți produsele voastre în școală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *