EVALUAREA FORMATIVĂ PRIN PROIECT

PROF. IRINA NEACȘU, LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL” TULCEA

În lumina noii programe școlare din 2017, evaluarea a căpătat o nouă semnificație. În procesul de învățământ cele trei etape firești, predare-învățare-evaluare, devin mult mai interelaționate.
 Astfel că, evaluarea nu se mai face urmărind conținutul/conținuturile, ci urmărind nivelul de însușire al unei competențe specifice. Ea( evaluarea) este o parte intrinsecă a decursului didactic și trebuie gândită încă din momentul stabilirii obiectivelor învățării.
 In noul context didactic pandemic, evaluarea cunoaște noi conotații care demonstrează creativitatea și tactul pedagogic al cadrului didactic.
 Incă o dată profesorul este nevoit să se adapteze și să caute metode eficientede evaluare a nivelului de atingere a competențelor. La disciplina limba și literatura română această formă de evaluare, la distanță, este una dintre cele mai provocatoare etape educaționale. De aceea, trebuie să aibă în vedere mai ales evaluarea formativă care trebuie să fie percepută în tandem cu învățarea.
In acest sens, McInnis și Devlin precizează că ,,o evaluare bine construită are stabilite foarte clar așteptările, are conținuturi rezonabile, astfel încât elevul să nu fie nevoit să se bazeze pe reproducerea informaților și permite elevului de a se autoevalua, de a repeta, exersa, aplica și de a primi feedback. O evaluare gândită atent este o strategie care influențează în mod direct maniera în care elevul se raportează la studiu și, indirect, la fel de important, la creșterea calității învățării.
 O metodă formativă care poate fi aplicată ca evaluare online este proiectul care vizează, în primul rând formarea competenței generale ,,a învăța să înveți”. Conform teoreticienilor din educație, proiectul presupune două etape: colectarea datelor și realizarea produsului și urmărește respectarea unor etape precum: stabilirea domeniului de interes, stabilirea premiselor inițiale- cadrul conceptual metodologic, datele generale ale anchetei/ investigației, identificarea și selectarea resurselor materiale și precizarea elementelor de conținut ale proiectului.
 Evaluarea proiectului, deși presupune o activitate eleborată din partea profesorului, trebuie să urmărească mai multe criterii: raportarea elevului la temă, performsrea sarcinilor, documentarea, nivelul de elaborare și comunicare, greșelile, cretivitatea, calitatea rezultatelor.
 Din perspectiva elevuui, realizarea proiectului trebuie să răspundă mai multor întrebări care au foncție formativă: Care e scopul proiectului? Ce voi învăța? Exemplele mele sunt pertinente? Mă aflu în grafic cu activitățile? Corespunde proiectul meu obiectivelor propuse de profesor? Cum pot diminua distanța dintre evaluare și învățare?
 De cealaltă parte, profesorului îi revine sarcina să utilizeze în evaluarea în mediul online feedback eficient, să-i implice pe eleci în propriul proces de învățare, să dezvoltemotivația și stima de sine, să cultive elevilor nevoia de a se autoevalua și de a înțelege cum să o îmbunătățească. Astfel, profesorul poate să participe, dar măsurat în procesul de optimizare a învățării, chiar dacă nu este alături de elevi, din punct de vedere fizic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *