CHESTIONARUL –INSTRUMENT DE EVALUARE ONLINE

PROF. IUGULESCU LAURENTIU MIHAIL LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO, LOC. TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi sumativă.
Evaluarea online prin testele de tip chestionar reprezintă o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte. Aceste chestionare presupun răspunsuri de tip („adevărat”/”fals”), de selectare a uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, de asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
Hot Potatoes este suita de aplicații Hot Potatoes care include cinci aplicații : JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie), JQuiz (crează exerciţii bazate pe întrebări) şi The Masher care compilează toate exercițiile Hot Potatoes într-o singură unitate.
Google Forms :

permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a crea teste scrise;
permite profesorului să include imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev;
elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns;
funcția Quiz permite, oferirea de feedback prompt , elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu.
putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul.

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii:

doar o variantă dintre cele introduse va fi corectă;
cu mai multe variante de răspuns corecte ;
cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă;
cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie;
cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga.

Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc.
Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluati pot fi afişate prin două metode:

generarea automată / afişare pentru fiecare cursant a unui test diferenţiat;
afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi cursanţi.

Testele de tip chestionar permit o evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate, fiind aplicabile oricărei discipline şi pot presupune din partea evaluatorului un efort destul de mare în pregătirea întrebărilor și variantelor de răspuns.
Am facut printscreen la unul din testele pe care le-am dat la clasa a X –a, la Modulul Automobile.

Facilitarea accesului din faţa calculatorului dedicate instruirii, elevilor, la o multitudine de teste online, a determinat ca noile metode de predare- învăţare, dar şi de evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale.
 
BIBLIOGRAFIE:

Educaţie şi dezvoltare profesională, Scrisul românesc, Fundaţia Editura, 2011
C. Niţucă, T. Stanciu, “ Didactica disciplinelor tehnice “, Ed. Performantica, Iaşi, 2006
www.edict.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *