ROLUL PLATFORMELOR EDUCAȚIOALE ÎN MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DIDACTICE

PROF. LAȚA VIORICA ANGELA ȘCOALA GIMNAZIALA BRALOȘTIȚA

Utilizarea platformelor electronice în procesul educaţional este determinată de o serie de condiţii: sociale, de comunicare, tehnice şi, nu în ultimul rând, pedagogice. Procesul educaţional a fost dintotdeauna e răspunsul formulat de educaţie la cerințele mediului socioeconomic. Una dintre caracteristicile esenţiale ale fenomenului educaţional actual este dinamismul accelerat şi incontestabila deschiderea faţă de schimbare.
Tocmai aceste caracteristici îi asigură educaţiei rolul de mecanism principal de formare a omului ca fiinţă socială activă capabilă de permanentă racordare la schimbările de perspectivă. Pe lângă multiplele roluri sociale pe care le exercită omul, cel de educator şi educat sunt roluri sociale de bază.
Toate elementele componente ale procesului didactic (competențe, conţinuturi, strategii, mijloace) se adaptează interrelaţiei dintre social şi educaţional, cele mai deschise schimbărilor fiind mijloacele de învățământ și implicit tehnologiile. Prin tehnologiile educaţionale se produce corelaţionarea dintre educator şi educat, fapt ce le plasează pe poziţia de promotor al paradigmelor educaţionale.
Eficienţa procesului educaţional depinde în mare parte de utilizarea tehnologiilor moderne. În accepţia actuală, tehnologiile moderne presupun nu doar utilizarea metodelor care favorizează interrelaţionarea directă, ci şi utilizarea unor mijloace electronice în procesul didactic. Platformele educaționale au devenit nu doar un suport pe care educatorul şi educatul îl pot folosi ca element complementar, ci şi o modalitate de instruire ce substituie contactul direct. Analizând contextul apariţiei acestora, constatăm multiple condiţii care au favorizat extinderea sferei de utilizare de la rolul ajutător la rolul esențial, indispensabil. În acest context putem evidenția condiţiile de realizare a comunicării interumane favorizate de platformele electronice. Modul de viaţă şi particularităţile contextului social plasează persoana în situația preferinţială comunicării mijlocite. Complexitatea relaţiilor sociale, dinamismul alert al vieţii au scos în evidenţă avantajele acestui tip de comunicare. Depăşirea dificultăţilor deficitului de timp şi a celor determinate de distanţă, amplitudinea reţelei de comunicare fac mai comodă o comunicare prin intermediul tehnologiilor moderne. Evoluţia tehnologiilor moderne a influenţat şi modul de a percepe actul educaţional. Astăzi şi educatorul, şi educatul acceptă situaţia transmiterii şi recepţionării mesajului educaţional la distanţă, monitorizarea feedback-ului prin mijloacele tehnice.
 Un rol aparte are şi evoluţia propriu-zisă a tehnologiilor. Trăim în perioada accesului larg al persoanei la produsele digitale. Însă, toate aceste inovaţii tehnologice nu ar fi posibile fără schimbări care s-au produs în domeniul ştiinţelor educaţiei. Observăm constant o deschidere spre diversitatea abordărilor şi modelelor educaţionale. Această consecință este generată de efectul postparadigmatic. Procesul educaţional nu mai este încadrat în limitele stricte ale unui singur model. Se încurajează adaptarea la nevoile grupului-ţintă. O strategie eficientă presupune îmbinarea elementelor mai multor teorii şi modele, deplasarea accentului astfel încât cel care învață să devină subiect al propriei formări, fiind valorificate în acelașii timp şi reperele constructivismului, concomitent cu utilizarea paradigmei tehnologice, care are la bază abordări din domeniul ciberneticii.
Platforma electronică îşi păstrează principiile de bază ale funcţionării, dar este receptivă la schimbare, astfel încât îşi modifică variantele de activitate, punând accent pe facilitarea accesului profesorului şi al studentului şi pe evidenţierea posibilităţilor de monitorizare a procesului de predare-învăţare-evaluare. Platformele electronice oferă o diversitate largă de posibilităţi educaţionale. Există multiple modalităţi de plasare a conţinutului. Profesorul are posibilitatea de a prezenta sub diverse forme activităţile şi de a formula sarcinile de realizat. Nu este neglijat nici aspectul evaluării. Pot fi plasate teste de evaluare continuă sau sumativă. Elevul poate fi apreciat vizavi de cunoaşterea întregului volum pentru o temă sau poate rezolva doar o sarcină. Platforma electronică oferă avantajul realizării concomitente a evaluării de către profesor, a evaluării reciproce între elevi şi a autoevaluării. Utilizarea chat-urilor şi a forum-urilor sunt modalităţi de comunicare, în cadrul cărora pot fi iniţiate dezbateri, aprecieri. Elevii îşi pot exprima opinia asupra unei probleme controversate sau pot să comenteze punctul de vedere despre rezultatul lucrului realizat de către coleg. Un alt avantaj al platformei electronice constă în posibilitatea de monitorizare a gradului de implicare a profesorului şi elevilor, prin vizualizarea „frecvenţei” intrărilor şi stabilirea rezultatului activităţii. Platforma electronică permite stocarea şi gestionarea unui număr nelimitat de cursuri, precum şi stocarea şi gestionarea unui volum nelimitat de conţinut în cadrul unui curs. Oferă posibilitatea completării de către fiecare elev a propriului portofoliu.
În acelaşi timp, utilizarea platformei electronice presupune şi o serie de dificultăţi. Profesorul nu întotdeauna acceptă comunicarea asincronică cu elevii. Chiar şi cadrele didactice care operează cu platforma pot întâlni dificultăţi în formularea sarcinilor de lucru individual, în monitorizarea procesului de realizare. Mult timp necesită elaborarea testelor de evaluare.
Nu în ultimul rând remarcăm faptul că platforma electronică permite realizarea evaluării în toate ipostazele procesului de formare. Prin prezentarea condiţiilor care consolidează rolul platformelor electronice în procesul educaţional, precum şi prin analiza avantajelor şi perspectivelor pe care le conturează această modalitate de instruire, am constatat că astăzi nu ne mai aparţine alegerea: a utiliza sau nu tehnologiile moderne în predare. Acestea reprezintă un rezultat al evoluţiei accelerante al societății şi o condiţie a realizării procesului educaţional.
 
WEBOGRAFIE:

http://edu.glogster.com/
 https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf
 https://kahoot.com/

Resurse educaționale


https://www.mykoolio.com/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *