STRATEGII DE EVALUARE ÎN ONLINE

PROF. LB. FRANCEZĂ CRISTINA ELENA GROSU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU

Evaluarea cunoștințelor elevilor este o componentă esențială a predării și a învățării eficiente, chiar dacă, la momentul actual, ne confruntăm cu o școală nouă, anume aceea din mediul online.
Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativă, cât și cea sumativă a învățării elevilor.
Evaluarea formativă urmărește nivelul de înțelegere al elevilor, dar și zonele slabe din timpul procesului de învățare, permițându-i astfel, profesorului, să-și adapteze predarea în consecință.
Evaluările sumative vor măsura global, la sfârșit de unitate, de capitol sau de semestru, competențele dobândite de copii pe parcursul unei perioade mai lungi de învățare.
Pentru mulți elevi, evaluarea evocă imagini ale pixurilor cu roșu care corectează și apoi notează în colțul din stânga sus al testului, dar și sentimente de stres, inadecvare și eșec.
Deși au fost observate reacții negative ale elevilor la evaluare, de-a lungul timpului aceasta a oferit instituțiilor de învățământ informații importante despre rezultatele învățării, dar și despre calitatea educației.
Trecerea la noi medii de învățare, în special cele online și la distanță, obligă educatorii să găsească și să folosească cele mai eficiente metode de evaluare pentru a realiza și a oferi educație în era digitală.
Multe cadre didactice consideră că, în predarea online, evaluarea elevilor este limitată la teste cu alegeri multiple sau la eseuri tradiționale. Cu toate acestea, printr-o atentă proiectare și o bună utilizare a tehnologiei, există multe alte opțiuni de evaluare eficientă într-un curs online.
Ca și în clasă, evaluarea este mai ușoară atunci când se începe cu rezultate observabile, măsurabile.
Conform New Horizons for Learning’s Building Tool Room, sunt cinci elemente care caracterizează eficiența evaluării online (Gigliotti):

Interacțiunea continuă dintre profesor și elevi și între elevi;
Contribuția la procesul de învățare;
Demonstrația, aplicația sau performanța din lumea reală;
Relevanță pentru rezultatele elevilor, cât și pentru comunitatea de învățare;
Obiective comunicate clar și cerințe pentru succes.

Discuțiile online asincrone reprezintă o metodă eficientă pentru ca elevii să se implice în rezolvarea problemelor. Mai mult, aceștia își vor dezvolta capacitatea de gândire critică.
În același timp, discuțiile oferă un „comentariu de difuzare” cu privire la înțelegerea de către elevi a conținutului cursului.
Pe lângă răspunsul la întrebările profesorului, discuțiile pot cere elevului:

Să apere o anumită poziție sau punct de vedere;
Să analizeze sau să critice alte lucrări;
Să reflecteze asupra învățării personale.

Testele scurte, săptămânale, pot oferi un instantaneu cu cât de bine studenții sunt la curent cu lecțiile săptămânale și dacă au nevoie de remediere. În caz că se preferă testele cu alegere multiplă corectate automat, acestea reduc timpul de notare, astfel încât profesorii se pot concentra asupra altor aspecte.
Pe același principiu, sarcinile regulate de scriere, cum ar fi exprimarea unui punct de vedere sau o reflecție pe o anumită temă, și acestea pot ajuta la evaluarea elevilor în înțelegerea conținutului cursului.
Activitățile de grup online pot ajuta la atenuarea izolării pe care unii elevi participanți la cursurile online o resimt, menținându-i astfel angajați și motivați pe măsură ce se susțin unul pe celălalt.
Temele de grup includ:

Realizarea unei resurse digitale animate sau de orice altă natură;
Crearea unei resurse wiki pentru a fi partajată cu restul clasei;
Realizarea sau contribuirea la un blog;
Pregătirea și participarea la o dezbatere online.

Multe activități individuale pot fi modificate și în activități de grup.
O misiune tradițională, precum un proiect, poate fi mai eficientă online, fiecare etapă putând fi prezentată gradual profesorului, iar elevul va putea primi feedback continuu.
Alte activități online:

Identificarea unei lecturi sau a altor resurse, prezentarea acesteia la curs și realizarea unei discuții online despre aceasta;
Crearea unei prezentări (și a unui scurt test) pe un subiect de curs;
Dezvoltarea unui portofoliu de materiale pe tot parcursul cursului.

 
BIBLIOGRAFIE
– Boettcher, J. Evidence of Learning Online: Assessment Beyond the Paper. Campus Technology. 2/23/11.
– Gaytan, J. and McEwan, B. Effective Online Instructional and Assessment Strategies. The American Journal of Distance Education, 21(3), 117–132. © 2007.
– Gigliotti, G. and Devanas, M. Understanding Assessment Options in Online Courses, Rutgers University Center for Teaching Advancement and Assessment Research.
– https://www.rit.edu/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *