METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII DE EVALUARE ONLINE LA GEOGRAFIE

PROF. LUMINIȚA MOROȘANU COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU

Evaluarea online este o provocare pentru orice cadru didactic. Testul tradițional, clasic, pe hârtie, este înlocuit cu un test în sistem online, în mare parte test grilă, sau în totalitate, iar controlul asupra modului în care elevii îl completează fără a utiliza surse de informare este foarte redus.
Consider că pentru evaluarea online este benefică evaluarea formativă la ore, cu subiecte asemănătoare cu cele pe care le vor primi elevii, cu imagini, hărți, exerciții, aplicații, întrebări problematizante.
Nu sunt adepta controlului excesiv asupra a aceea ce fac elevii în timpul testului online. Consider că și căutarea în diverse surse de informare a răspunsurilor corecte sau a unor informații ajutătoare este benefică, le asigură formarea unor competențe, îi stimulează să caute și să identifice răspunsurile corecte.
În testele de evaluare sumativă pe care le-am creat pentru fiecare capitol din materia claselor IX-XII la geografie am urmărit formarea competențelor prevăzute de programele școlare dar și posibilitatea elevilor de a dobândi cunoștințe și informații utilizând gândirea, înțelegerea, logica, memoria vizuală.
Testul pe care l-am dat elevilor la sfârșitul primului capitol din manualul de clasa a IX-a s-a bazat pe lecțiile de geografie în care am inserat filme, imagini, fotografii, simulări ale unor fenomene din univers:sistemul solar, mișcările Pământului, nebuloase, galaxii, planete, desene, ș.a.
Am inclus elemente de recunoaștere a unor fotografii ale sistemului solar, ale celor patru momente ale mișcării de revoluție, caracterizarea unei planete și a Lunii, precizarea imaginii care reprezintă o proprietate fizică a Terrei, calcularea orei pe Glob în patru localități știind cât este ora în a cincea localitate, identificarea urmărilor mișcărilor Pământului, de rotație/de revoluție, sau a definițiilor corecte ale corpurilor cosmice studiate.
Notele obținute de elevi au fost cuprinse în intervalul 4, 50-10 ceea ce înseamnă că testul a fost bine realizat iar posibilitatea elevilor de a copia a fost redusă.
Elevii care s-au remarcat la ore, care au fost atenți la explicații, care au răspuns în permanență la întrebările profesorului au luat note peste 8.
Având în vedere că online-ul va face parte din viața noastră încă o perioadă destul de mare de timp conceperea testelor formative și sumative sunt o provocare pentru orice cadru didactic, dar geografia are un specific aparte, deoarece atât lecțiile cât și testele+fișele de lucru pot fi animate prin inserare de simulări, părți din filme științifice, filme de pe You Tube, materiale de pe CD-uri, fotografii, link-uri, desene, hărți.
Conceperea subiectelor sub formă de eseu, explicație, exprimarea părerii personale asupra unui fenomen geografic local, fac ca testele online să fie interesante, formative iar evaluarea poate fi obiectivă într-o măsură destul de mare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *