ACTIVITATEA DE EVALUARE ONLINE IN GRĂDINIȚĂ

PROF. MĂRCUȚ ANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU ORADEA

Activitațile de bază ale procesului de invățământ sunt predarea, învățarea și evaluarea, activități ce se află intr o strânsă relație de interdependență continuă și necesară, alcătuind o unitate organică contopindu se intr un singur act.
 Predarea reprezintă acțiunea de “transmitere de cunoştinţe”, desigur, printr-un gen specific de comunicare – comunicarea pedagogică cu scopul de a produce modificări în comportamentul copiilor.
 Învățarea reprezinta efectuarea unor activități în scopul de a asimila cunoștinte, priceperi, deprinderi, capacități.
 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învățământ, urmărește măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea performanțelor și eficiența acestora oferind soluții de perfecționare a actului didactic, fiind indispensabilă atât predării cât și învățării.
 Prin intermediul evaluarii educatoarea urmărește cum învață preșcolarii și îi ajută să conștientize propriile succese sau obstacole, să-și amelioreze performanțele și eforturile, își evaluează propria activitate, elaborează judecăți de valoare despre ea ca și cadru didactic oferind soluții de perfecționare a actului didactic.
 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi finală.
 În ciuda utilizării computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea mai ales în rândul preșcolarilor a fost limitată până în momentul intrării în pandemie . Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa copiilor.
 După ce grădinița a fost închisă din cauza pandemiei și s-au mutat cursurile în mediul virtual am încercat să ajut copiii și părinții acestora să depăşească mai uşor această perioadă, iar tehnologia digitală ne a oferit alternativa salvatoare pentru educație prin desfășurarea online a procesului didactic. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea noilor instrumente tehnologice în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca:

posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.
monitorizarea răspunsurilor copiilor.
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis.
evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.
furnizarea de feedback imediat.

Exemplific câteva dintre metodele folosite pe parcursul evaluări online
 
1. Metoda de evaluare orala
Din probele aplicate :

Recunoaște elementele omise din desen
Crează o poveste pe baza imaginilor date

Joc ‘’ Spune ce face’’
Recitarea expresivă a poeziilor învățate
Intonarea corectă a unui cântec
Completarea lacunelor dintr-o propoziție
Alcătuirea unor propozțtii pe baza unor cuvinte date

2. Metoda de evaluare practică
Exemple :
Jocuri didactice : “Cine știe răspunde’’, “Unde este jucăria?”(pozitii spațiale)
 “ Imi aleg o meserie”
 “Cu ce călatorim’’ – denumirea mijloacelor de locomoție care
 circula pe sosea, pe apa și prin aer ;
 Fise individuale :

Recunoasterea cercului, patratului si triunghiului si formarea de multimi dupa forma
Formarea de perechi prin punere in corespondenta
Recunoasterea cifrelor, raportarea cifrei la cantitate si a cantitatii la cifra
Denumirea animalelor și a locului unde trăiesc
Recunoașterea anotimpurilor din imagini și prezentarea principalelor aspecte din fiecare anotimp
Denumirea organelor de simț și unirea acestora cu imaginile corespunzatoare

Proba psihopedagogica – desen “ omuletul’’
Comportament motor – recunoasterea schemei corporale
 – orientarea în spatiu, conform comenzilor
 – Jocuri “Sportivii la concurs”
 – Dans “Dansul florilor”
 Capacitatea de a ne adapta la cerinţe noi şi în permanentă schimbare este şi va fi în continuare o abilitate cheie. Faptul că suntem puşi în situaţii noi, în medii noi şi că trebuie să interacţionăm în moduri pe care nu le intuiam acum câteva luni trebuie văzut ca un avantaj din care putem învăţa și un impuls de a face pași înainte pe calea modernizării și digitalizării.
 
 BIBLIOGRAFIE:
1.Bruner J. S., Pentru o teorie a instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
2.Cucoș C, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
3.Gagné R. M., Condiţiile învăţării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
4. Radu I.T. Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *