INSTRUMENTE SOFTWARE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

PROF. MARIA CRISTEA LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BURSAN” HUNEDOARA

Educația trece prin schimbări majore, iar mediul de învățare având la bază utilizarea tehnologiei informației joacă un rol esențial în procesul de predare-învățare-evaluare.
Evaluarea, ca parte a procesului educațional asigură evidenţierea cunoştinţelor dobândite de elevi, valoarea acestora, nivelul performanţelor elevilor la un moment dat, oferind totodată profesorului informații pentru perfecţionarea actului de predare-învăţare, deoarece așa cum spunea Anatole France ”Educaţia nu este cât de mult ai memorat, nici măcar cât ştii. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii”.
Activitățile de evaluare constau în aplicarea diferitelor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul de învățare şi grupul de elevi vizat. Evaluarea elevilor nu se realizează doar cu scopul obținerii notelor ci pentru ai ajuta să urce treaptă cu treaptă pe scara succesului, determinându-i să reflecteze și să aplice cunoștințele, să rezolve probleme, să comunice informații etc.
Tehnicile și metodele de evaluare diferă în funcție de nevoile și obiectivele de învățare.
În învățământul online, dar și în învățământul clasic- ca alternativă, se pot utiliza diferite aplicații disponibile și pe dispozitivele mobile inteligente (telefoane, tablete), având în vedere că elevii secolului XXI preferă, inclusiv pentru procesul de învățare, să utilizeze, din ce în ce mai mult tehnologia informației, mai ales aplicațiile de comunicare și colaborare de pe dispozitivele mobile inteligente. Câteva dintre aceste aplicații gratuite, pe care le-am folosit în evaluarea elevilor la disciplina pe care o predau, Tehnologia informației și a comunicațiilor, sunt:

Google forms – aplicație care permite realizarea de teste cu diferite tipuri de întrebări: cu alegere multiplă, cu răspunsuri scurte, cu răspunsuri deschise, de tip grilă, etc. Un beneficiu al acestor teste create cu formulare google este că ordinea întrebărilor și opțiunile pot fi modificate aleatoriu, astfel încât testul fiecărui elev este unic. De asemenea pot fi incluse imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elevi. În setările aplicației profesorul poate stabili oferirea de feedback, astfel încât elevii pot afla imediat dacă au răspuns corect sau nu, pot afla nota sau pot relua testul, dacă se stabilește asta.
Kahoot – aplicație care permite crearea de teste de tip joc interactiv de învățare cu ritm rapid. Aplicația poate fi folosită gratuit, prin crearea unui cont pe https://getkahoot.com/ sau se poate plăti o taxă lunară pentru profesori. Testul poate avea întrebări de tip adevărat/fals sau cu alegere multiplă, în varianta gratuită sau mai multe tipuri de întrebări în varianta cu taxă. Profesorul stabilește timpul în care să se răspundă și un număr de răspunsuri posibil corecte. Pentru ca elevii să rezolve testul, primesc un cod PIN, se înscriu pe Kahhot.it și încep rezolvarea. Elevii primesc un punctaj în funcție de răspunsurile corecte și viteza de răspuns, și se crează de asemenea o ierarhie în clasă. Evaluările bazate pe jocuri sunt considerate distractive și nu „teste”, deci sunt agreate de toți elevii indiferent de nivel și sunt în general un bun indicator al abilităților și cunoștințelor adevărate.
Mentimeter-aplicație care permite crearea de teste rapide într-un mod atractiv și distractiv prin combinarea prezentărilor multimedia cu testele de tip joc. În prezentarea creată profesorul poate utiliza întrebări cu alegere multiplă, întrebări cu răspuns deschis, voturi, nori de cuvinte, scale, poate adăuga imagini și video. În varianta gratuită se pot crea prezentări cu maxim două diapozitive. Elevii accesează Menti.com și introduc codul pe care îl primesc de la profesor și răspund la întrebări. Se poate selecta un timp limitat pentru a răspunde la întrebare, iar răspunsurile corecte primesc puncte, cele mai rapide răspunsuri corecte primind cele mai multe puncte. Aplicația poate fi utilizată pentru a vota, a alege ceva, pentru a exprima o anumită stare emoțională, etc.
Google Jamboard – tablă virtuală. Este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, ca de exemplu feedback la finalul orei, prin completarea pe post-it-uri virtuale a răspunsului la tema/întrebarea pusă de profesor. Se poate lucra individual sau în echipe. De asemenea tabla virtuală poate fi creată cu un singur cadru sau mai multe, pentru fiecare întrebare un cadru sau pentru fiecare grupă. La final se pot vizualiza toate răspunsurile, toate post-it-urile și de asemenea se poate descărca pdf tabla completată.
Crossword labs – aplicație pentru crearea de cuvinte încrucișate, sau un alt mod de a realiza evaluarea cunoștințelor prin completarea unui rebus. Aplicația https://crosswordlabs.com/ este gratuită și are avantajul că permite scrierea cuvintelor în limba română. Rebusul realizat poate fi trimis ca link, poate fi descărcat în format word sau pdf și printat, poate fi introdus într-o prezentare.

Pe lângă cele 5 instrumente pe care le-am utilizat și le-am prezentat pe scurt, există o multitudine de instrumente software care permit generarea de evaluări online, ele fiind destul de accesibile și multe gratuite, fără a necesita cunoștințe de programare. Trebuie doar ales modul de evaluare a învățării elevilor și instrumentul adecvat pentru diferitele contexte/ discipline și pentru a obține rezultatele dorite.
Evaluările realizate prin utilizarea instrumentelor tehnologiei informației sunt o parte esențială a învățării on-line și trebuie efectuate cu rigoare pentru a fi eficiente și a indica nivelul de cunoștințe acumulate de elevi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *