METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE, LA GRĂDINIȚĂ

PROF. MARINA ANTOANETA GRADINIȚA PP,,DUMBRAVA MINUNATA’’- FIENI

Procesul de învăţământ reprezintă cea mai înaltă formă de organizare şi desfăşurare a instruirii şi educaţiei. Noţiunea de proces de învăţământ este legată de cea de „ transformare” deoarece provoacă o schimbare în timp, spaţiu şi formă a experienţelor de cunoaştere, care, la rândul lor, trebuie să provoace schimbări în comportamentul individului ori în structura cunoştinţelor sau a deprinderilor sale mentale.
Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt: predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca aspect psihologic şi evaluarea.
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.
În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi:
– Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor,
– Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,
– Măsurarea rezultatelor aplicării programei,
– Evaluarea rezultatelor.
A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp.
Din cauza pandemiei de Covid19, activitatea instructiv-educativă se desfășoră în sistem on-line și chiar dacă este mai greu- tenologia nu a ajuns în toate casele, copiii sunt foarte mici și au nevoie de sprijinul părinților, educatoarele au încercat să faciliteze invățarea prin activități mai atractive.
Jocurile sunt potrivite pentru imaginile prezentate electronic, de exemplu într-un fișier PowerPoint sau Word, dar pot fi folosite și cu imagini în format fizic pe care educatoarea le arată în fața camerei ori le postează în grup și oferă indicații suplimentare.
JOCURI DIDACTICE – instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps.
WORLDWALL – este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc);
 Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate.
 Resursele Wordwall pot fi utilizate în activitatea cu preșcolarii. Educatorul îndrumă preșcolarii și părinții către acea activitate fără a vizita pagina principală de activitate. Această caracteristică poate fi folosită în grupă, când preșcolarii au acces la dispozitive sau ca o modalitate de a extinde învățarea sau de a consolida acasă.
Rezultatele fiecărui prescolar sunt înregistrate și puse la dispoziția profesorului.
https://wordwall.net
 Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul lipsă etc.).
 Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material de învățare pe platforma LearningApps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face si sondaje pentru a măsura feed-back-ul)
 Scopul este de a aduna module care pot fi reutilizate și de a le pune la dispoziția publicului.
 Aceste module (denumite Apps) nu conțin din acest motiv un cadru special sau un scenariu concret de învățare, ci se limitează exclusiv la partea interactivă.
–https://learningapps.org/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *