UTILIZAREA EVALUARII ONLINE LA PREȘCOLARI

PROF. MARINESCU CARMEN MONICA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, TARGU JIU

Folosirea sistemului de comunicare online prezintă o serie de avantaje, prin folosirea acestuia în activitățile de evaluare: obiectivitatea evaluării rezultatelor, feedback imediat pentru preșcolari și educatoare, întocmirea diagnozei. Lucrând pe platforma educațională, preșcolarii își expun, în mod independent, cunoștințele, având mai puține emoții, aceștia aflându-se, în timpul activităților, alături de un membru al familiei sau altă persoană cunoscută lor. Pe parcursul evaluării online, am folosit fișe de lucru, teste, jocuri, imagini care se pliază pe cerințele educaționale ale educatoarei și preșcolarilor. Evaluarea online asigură corectarea imediată a răspunsurilor primite de la preșcolari, aceasta ajutându-ne pentru planificarea activităților. Folosirea acestor tehnici de lucru online permit stocarea rezultatelor preșcolarilor, întocmirea centralizatorului pentru evaluarea inițială și finală și aceasta permite educatoarei o analiză rapidă și corectă a rezultatelor, precum și accesarea lor în orice moment. Centralizând rezultatele obținute de preșcolari într-o bază de date, dispunem de informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe dobândite la activități și nivelul evaluării. Preșcolarii își expun, în mod independent, cunoștințele. Confruntarea directă, activă, cu ecranul, exercită un efort psihologic pozitiv, dispare inhibiția des întâlnită în momentul expunerii, cu prezență în sală, a cunoștințelor. La toate acestea, se adaugă și atracția sporită a acestora către calculator, tabletă, smartphone, fiind astfel folosite în mod constructiv. În timpul activităților, se pot crea unele activități interactive, cu ajutorul internetului, care sunt transmise, în același timp, pentru toți preșcolarii, se pot crea exerciţii de completare a spaţiilor libere, pentru fiecare spaţiu liber poate fi dat un număr nelimitat de răspunsuri corecte, iar preșcolarul poate completa/bifa imaginea/litera corectă, pentru a da răspunsul corect. În instrumentele pentru generarea de teste şi chestionare online, cu opţiuni variate, notare, limitare în timp, afişare a rezultatelor, pot fi incluse imagini sau videoclipuri, jocuri cu text și cânt, fișe de lucru, documentare, filmulețe, adaptate nivelului de vârstă și de dezvoltare a preșcolarilor. Există o serie de activități ce pot fi folosite în secvențele evaluative ale activității didactice, cum ar fi unele jocuri dinamice, prin care preșcolarii își testează cunoștințele, în mod atractiv, preșcolarii putându-le alege în funcție de preferințe, de tema zilei, tema săptămânală sau tema anuală de studiu. Tot cu ajutorul jocurilor, preșcolarii pot grupa elemente din anumite categorii, după criterii date (se alege categoria și elementele corespunzătoare fiecăreia). Educatoarea poate adopta mai multe strategii de a preda și evalua cunoştinţele prevăzute într-un conţinut sau altul. O modalitate de intervenţie educativă optimizată este instruirea individualizată, a celor cu abilităţi, competenţe şi aptitudini specifice, iar învățarea online, prin intermediul platformei educaționale, care permite o tratare individualizată a preșcolarilor, prin trimiterea materialelor/fișelor pentru evaluare fiecăruia, fără a vedea ceilalți participanți la activitate, conținutul materialelor didactice. Cu ajutorul învățării online, preșcolarii au ocazia de a urmări, o temă care-i interesează, o perioadă mai îndelungată de timp, necesară investigaţiilor şi cercetărilor proprii, pentru aprofundare și consolidare, precum şi pentru a finaliza o lucrare cu tema primită în cadrul unei activități. Practica educațională indică un interes sporit pentru utilizarea noilor tehnologii în învățarea online, susținut de nevoia tot mai mare de a ține pasul cu schimbările profilului de competențe, înainte de introducerea obligatorie a acestui tip de învățare, pentru întâmpinarea noilor provocări lansate de societatea modernă. La activitățile pentru cunoașterea mediului, educarea limbajului, educație pentru societate, muzicale, educație fizică activitățile matematice au fost și sunt folositoare metodele și tehnicile de evaluare online, cu ajutorul cărora se pot crea activități atractive pentru preșcolari, prin captarea atenției acestora, conştientizând existenţa numeroaselor surse de informare ce se pot utiliza în diferite situaţii de învățare sau utilizare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *