EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

PROF. MEZAT LAVINIA LUCIA COLEGIUL ECONOMIC ,,GHEORGHE DRAGOȘ” SATU MARE

Alături de predare și învățăre, evaluarea este o funcție fundamentală și o componentă a procesului de învățământ, în prezent preocupările specialiștilor și practicienilor în domeniul științelor educației duc la dezvoltarea teoriei și practicii evaluării didactice. Nu există act educațional care nu implice în mod direct sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea și autoevaluarea didactică.
 Scopul major al evaluării didactice îl constituie sprijinirea activității de învățare a elevilor, a progresiei învățării și cunoașterii realizate de aceștia.În vederea atingerii obiectivelor educaționale, a performanțelor, a competențelor și a standardelor vizate, actul educativ este considerat dreprt un parteneriat între elev ca evaluat și profesor evaluator.
 Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile despre comportamentul școlar al elevilor, permițând luarea unor decizii ulterioare în scop ameliorativ.
 În contextul actual al pandemiei, sistemul de învățământ și implicit procesul de evaluare a fost reoganizat, fiecare cadru didactic a trebuit să se documenteze și să utilizeze mijloace didactice online cât mai complexe și variate.
 Pentru evaluarea online în învățământul profesional și tehnic am utilizat următoarele instrumente de evaluare:

teste de evaluare prin Google forrms
Evaluare cu ajutorul Quizizz
Evaluare cu Mentimeter
Evaluare cu Wordwall

 Quizizz, Mentimeter și Wordwall pot fi folosite pentru evaluarea formativă și reactualizarea cunoștiințelor, reprezentând instrumente de evaluare foarte atractive pentru elevi.
 Google forms perrmite creearea testelor sub formă de chestionarela care se poate aloca și punctaj. Se pot crea intrebări cu răspuns scurt, cu răspuns lung, cu alegere unică sau cu alegere multiplă; profesorul are posibibiltatea de a adăuga imagini în cadrul testului, de a stabili timpul alocat pentru test și punctajul se atribuie automat în cazul răspunsurilor corecte.
 Pentru a nu exista erori în evaluare, profesorul are posibilitatea de a corecta manual răspunsurile și de a trimite punctajele fiecărui elev.
 Cel mai interesant aspet este faptul că, după aplicarea chestionarului, rezultatele sunt reprezentate statistic în trei secțiuni:

general – rezultate statistice la nivel de clasă;
întrebare- unde profesorul poate vedea numărul de răspunsuri corecte pe fiecare întrebare în parte;

individual- unde fiecare chestionar al unui elev apare individual, iar profesorul poate să revuiază punctajele.

Fig.1 Statistica rezultatelor testului la Modul de specialitate clasa a IX a
Un alt aspect deosebit de important la Google forms este faptul că profesorul poate să adauge feedback când elevul a răspuns corect/greșit cât și la trimiterea testului.
 
BIBLIOGRAFIE:

Cucoș, C. (1998), Psihologie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Poliron, Iași.
Marinescu, M., (2014), Manualul profesorul de educație tehnologică, Editura Prouniversitarea , București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *