EVALUAREA ONLINE LA ORELE DE MATEMATICĂ

PROF. MORTECI GENOVEVA LUCIA COLEGIUL I. A. ”ELENA DOAMNA” GALAŢI

Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora.
 Evaluarea este componentã a procesului de predare-învãţare–evaluare care este responsabilitatea profesorului. Ȋntreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă.
Operaţii
măsurarea – prin administrarea de probe
aprecierea – interpretarea, compararea, exprimarea unei judecăţi şi atribuirea unui simbol (foarte bine, bine etc.), nota
decizia – programul suplimentar superior de îmbunătăţire a consecinţelor
Din punct de vedere pedagogic evaluarea reflectă activitatea profesorilor şi a elevilor:
profesorul cunoaşte nivelul atins de elevi, punctele lor forte şi lacunele, greşelile frecvente, care teme necesită explicaţii suplimentare, ce modificări trebuie să facă în următoarele secvenţele de instruire etc.;
elevul se orientează spre conţinuturile esenţiale ale învăţării şi îşi conturează un stil de învăţare, îşi clarifică şi consolidează cunoştinţele/abilităţile acumulate, îşi formează atitudinea faţă de învăţare şi capacităţi de autoevaluare.
Cunoaşterea performanţelor obţinute de elevi permite aprecierea calităţii activităţilor proiectate.
Există mai multe criterii de clasificare a formelor evaluării:
1.după cantitatea de informaţie verificată:
-evaluare parţială şi globală;
2.după criteriul obiectivităţii în notare:
evaluare obiectivă şi subiectivă;
3.după sistemul de referinţă privind emiterea judecăţilor de valoare asupra rezultatelor evaluate:
-evaluarea criterială (raportarea comportamentului realizat de elev doar la obiectivele propuse, însuşi instrumentul măsurării fiind testele axate pe obiective) şi
-evaluarea normativă (performanţa unui individ este judecată prin raportare la performanţa altui distribuţia performanţelor constituind norma);
4.după agenţii evaluării:
-evaluarea internă şi externă.
5.după momentul în care se realizează se pot distinge trei forme de evaluarea:
-iniţială;
-continuă (formativă);
-finală (sumativă, de bilanţ).
Evaluarea online la orele de matematicã presupune utilizarea unor platforme de lucru care sã permitã ca acest proces sã fie corect, sã-şi atingã scopul, sã fie obiectiv.
Important în procesul didactic este sã avem acces la Internet trebuie să găsim o formă de comunicare video. Atât profesorii cât şi elevii au nevoie de interacțiune. Elevii au nevoie să-și vadă profesorul și să îl asculte în toate etapele procesului didactic, dar mai ales în procesul de evaluare.
Dintre cele mai utilizate modalitãţi de comunicare online pe care se poate realize evaluarea cu respectarea tuturor condiţtiilor desfãşurãrii evaluãrii pot enumera:
1. Google Classroom este cea mai rapidă soluție pentru a accede la managementul conținutului educațional sub toate aspectele.Fiecare profesor, folosind un Google Account poate să își creeze propria clasă virtuală în mod gratuit folosind tehnologiile web.
 Practic, profesorii pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de discuție. Profesorul poate postateme pe care elevii să le lucreze ca exercițiu, iar după ce se revine la școală să se realizeze evaluările concrete.
2. WhatsApp este accesibilă la adresa: https://www.whatsapp.com/este de asemenea destul de simplu și ușor de utilizat. Aceastã soluție a fost utilizatã la ţînceputul activitãţii didactice din online pentru a rezolva problemele de matematică ale copiilor. Pentru profesori, pentru a putea comunica mai facil utilizarea variantei pe calculator a WhatsApp este foarte facilã.
3.Microsoft Teams versiunea free poate fi accesată de aici: https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options. Sign up-ul pe versiunea Free se poate realiza și cu o adresă de e-mail de Gmail, dacă este asociată unui Microsoft Account.
Teams permite partajarea de fișiere, construirea de fișiere Wiki, partajarea de notițe în OneNote dar și evaluarea.
4. WebEx este accesibilă la adresa: https://www.webex.com/pricing/index.html are și un plan gratuit cu până la 100 de participanți, fapt ce ar fi foarte util pentru organizarea claselor de la diferite școli sau clase paralele la aceeaşi unitate. WebEx permite de asemenea, înregistrarea prezentărilor, planificarea întâlnirilor precum și statistici integrate pe partea de curs. Soluția este disponibilă atât pentru mobil cât și pentru Desktop.
5. Soluția Moodle este una din cele mai utilizate soluții de e-learning la liceele sau universități având posibilități avansate de partajare a conținutului, urmărirea parcurgerii unui material, teste grilă integrate în curs sau separate, varietate mare de întrebări auto-evaluate, pool-uri de întrebări grupate pe topicuri, teme de tip eseu sau rezolvare de probleme.
Soluția de educație on-line în aceastã perioada este o oportunitate de a continua procesul didactic, cu toate cã pentru a construi un conținut on-line ai nevoie de mult mai mult timp, aparatura, conexiune optimã la internet. Pentru a construi teste grilă on-line trebuie sã respectãm toate cerinţele unei evaluãri cât mai obiective.
 
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:

O colecție de articole și resurse dedicate învățământului preuniversitar: http://itransfer.space/elearning-in-educatia-preuniversitara-din-romania/
Experimente de e-learning: https://valygreavu.com/2012/11/29/experiment-de-e-learning-the-challenge/
Curs „Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale” CCD Bacãu, 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *