EXEMPLU DE UTILIZARE ÎN EVALUARE TIC A HĂRȚII CONCEPTUALE

PROF. NECIU ILEANA LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU”

Hărțile conceptuale sunt foarte importante pentru că antrenează o serie de funcții ale creierului și îl ajută pe elev să-și formeze gândire logică, în orice disciplină sau domeniu. Ea presupune și operații de analiză, identificare a semnificației conceptelor (prin procedura de ierarhizare), comparații, clasificări și raționamente.
De exemplu, pentru tema modulul „Mediul grafic Scratch”, elevii ar putea realiza o hartă conceptuală la finalul anului școlar, cu scopul recapitulării și sistematizării cunoștințelor. Harta respectivă este numai o sugestie pentru ceea ce urmează a fi obținut prin derularea activității de învățare și ea poate fi continuată. Pe baza ei se poate realiza și o evaluare sumativă.
Aspecte pe care le evaluez:

Multitudinea de idei, cuvinte, propoziții care au legătură cu subiectul pentru care se realizează harta conceptuală.
Organizarea informației: realizarea de grupe și subgrupe de informație
Așezarea în pagină: realizarea ierarhizării și legăturilor dintre concepte.

Măsura în care elementul cheie este așezat fie în partea de sus a paginii, fie la mijloc.
Așezarea în jurul lui, în funcție de relațiile existente cu celelalte concepte, cuvintele ori sintagmele din grupurile și subgrupurile formate în faza de organizare.
-Scrierea pe aceeași linie dacă e vorba de relație simetrică sau echivalenta și unele sub altele în caz de influență sau determinare.

Realizarea legăturilor între conceptul cheie și relațiile care se stabilesc în interiorul hărții conceptuale.
Aspectul estetic: claritatea conceptelor, culori, grafică

Dificultățile pe care le pot întâmpina elevii în elaborarea unei hărți conceptuale sunt:

consum mare de timp;
risc crescut de subiectivitate în apreciere, în absența unor criterii de evaluare clare;
 efort intelectual și voluntar intens din partea elevilor, care trebuie să respecte anumite standarde și rigori impuse de specificul acestei metode.

Hărțile conceptuale pot servi ca premise pentru elaborarea unor programe eficiente de ameliorare, recuperare, accelerare sau în construcția unor probe de evaluare.
Ele permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor cognitive propuse, dar pot evidenția și elemente de ordin afectiv, facilitează surprinderea modului în care gândesc elevii, a modului în care își construiesc demersul cognitiv, permițând ulterior diferențierea și individualizarea instruirii.
Hartă conceptuală- mediul grafic Scratch

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *