METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA DISCIPLINA MATEMATICĂ

PROF. NICOARA ȘTEFAN ȘCOALA GIMNAZIALA „AUREL SEBEȘAN” FELNAC

După cum bine șim cu toții, docimologia (dokime = probă, încercare; dokimaze = știința despre probe, examene, lb. gr.) reprezintă știința evaluării, care tudiază procesul de elaborare și de aplicare a probelor de evaluare necesare pentru notarea și examinarea cât mai obiectivă a celor implicați ( elevi, profesori ).
Pentru noi dascălii, evaluarea reprezintă o parte importantă a proceului de învățământ alături de predare și învățare. Ea are drept scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, precum și reglarea și eficientizarea procesului instructiv – educativ. Evaluarea prin definiția ei de bază, determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. Din punctual meu de vedere, evaluarea este la fel de important precum învățarea și predarea, și trebuie bineînțeles bine planificată și concepută.
În acest an școlar trăim din păcate vremuri tulburătoare, imprecise, sinusoidale, care din păcate ne provoacă la autodescoperire și la un alt mod de a trăi, la o altfel de normalitate. Cu toții știm că învățământ online înseamnă un învățământ pe internet, într-un mod virtual, prin soluții software specializate oferite de către marii producători de Microsoft și Google.
Învățământul de tip online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate. De asemenea acest tip de învățare reprezintă o formă de învățare la distanță, destinată celor care nu posibilitatea de a accesa forma de învățământ în modul clasic, tradițional, sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când sistemul nostru de învățământ este bulversat, fiecare unitate școlară având câte un tip specific de scenariu de lucru.
Așadar, dascălii caută diverse modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare, precum și platforme educaționale diversificate, atractive, care să stârnească interesul elevilor în procesul de predare – învățare – evaluare, cum ar fi:

Google – Classsroom reprezintă un serviciu gratuit pentru unitățile de învățământ și permite gestionarea unei clase cu până la 20 de elevi și 1000 de elevi. Această aplicație permite crearea, corectarea și verificarea temelor în mediul online. De aemenea, cu ajutorul acestui tip de aplicație, profesorii pot vedea chiar înainte de a ajunge în sala de clasă cine și-a terminat tema și pot oferi feesback direct fiecărui elev , pot posta anunțuri și întrebări. În acest mod, comunicarea la clasă devine mult mai eficientă și se poate extinde și în afara orelor de curs. Prin intermediul aplicației Google Classroom, elevii pot să inițieze conversații cu profesorul ( Google Meet ) și să adreseze întrebări la care pot primi răspuns imediat, iar temele de casă pot fi predate mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat de către elevi ( laptop, tabletă, spartphone ). De aemenea, pentru părinți Google Classroom oferă posibilitatea de a primi rezultate ale activității copiilor lor, informări permanente privind evoluția sau regresul acestora la învățătură.
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte ușor al unor răspunsuri scurte, toți elevii putând vedea toate răspunsurile date pe post-it uri virtuale. Pri aplicația Jamboad, dascălul poate pune o întrebare din lecția de zi, iar elevii, prin utilizarea post-it-urilor pot trimite în cel mai scurt timp, răspunsul la întrebarea profesorului.De asemenea, profesorul poate grupa tipurile de răspuns în două categorii: răspunsuri corecte și săspunsuri greșite.
Google Forms este o aplicație care permite conceperea unor formulare ce pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participre la un eveniment, dar și crea a putea crea teste scrise. Acest tip de aplicație permite profesorului ă includă imagini sau video ca material sugestiv sau de reflecție pentru elevi. Elevii pot primi din partea profesorului întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt.
Kahoot reprezintă o platformă gratuită cu ajutorul căreia pot fi create teste interactive, elevii având posibilitatea de a ajunge ei înșiși profesori și de a lansa întrebări.
Wordwall este o aplicație foarte des utilizată în realizarea de chestionare, teste de evaluare inițială, continuă și sumativă și utilizează mai multe tipuri de șabloane: chestionar, roata aleatoare, găsește perechea, deschide caseta, rearanjează, chestionar concurs, adevărat au fals, etc.
Tedix.ro – reprezintă un site specializat pe domeniul matematică, unde elevii au posibilitatea de a accesa toate unitățile de învățare incluse în programa de matematică.
Geogebra – este o aplicație destinată predării matematicii la clasă foarte interesantă și interactivă, prin care elevii pot înțelege foarte ușor modul de construcție al corpurilor geometrice în spațiu și rotirea acestora.

Așadar, din punctul meu de vedere reprezintă o continuare și o completare a învățământului tradițional, însă nicidecum o înlocuire a acestuia din urmă.
 
BIBLIOGRAFIE:

CERGHIT, I, “Metode de învăţământ”, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006;
 CUCOŞ, C., “Pedagogie”, Iaşi, Polirom, 2000;
 ILIE, Marian D.,” Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii”, Timişoara, Editura Mirton, 2005;
 MANOLESCU, M., “Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente”, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2006;
 MOGONEA, Florentin Remus, “Pedagogie pentru viitorii profesori”, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-ma…

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *