METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE BENEFICII/DEZAVANTAJE ALE UTILIZĂRII APLICAȚIEI GOOGLE FORMS, ÎN CREAREA TESTELOR GRILĂ UTILIZATE ÎN EVALUARE

PROF. ONIU AIDA, COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

“De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi.”
(Constantin Noica, “Carte de înţelepciune”,” Îndrumător pentru tineri” (1993)
 Meseria de profesor este considerată ca oferind prestigiu și satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul dintre motivele de bază în alegerea acestei profesiuni. Astfel, în acest context, profesorul este cel care „reprezintă” pedagogia și, în același timp este cel cel care o folosește folosește. Acesta trebuie să fie perfect conştient de acest rol, fiind de fapt baza relației „profesor-elev”. Cadru didactic simte că are menirea pentru o sarcină deosebită, cu totul “specială”, în faţa fiecărui actor, beneficiar al educației, mai ales atunci când acesta prezintă probleme. El ştie că fiecare disciplină de studiu cu particularitățile ei (al căreia el este mesager pentru elevii săi) face parte integrantă dintr-un domeniu major al cunoașterii.
 Plecând de la această premisă, în existenţa sa ca om si ca profesor deopotrivă, are forţa, siguranţa dar și conştiinţa unei mari responsabilităţi, aceea al unei parți din educație, formându-se o convieţuire zilnică, stabilind o relaţie intimă între el si clasa sa. Acesta acompaniază clasa, constată dezvoltarea fiecărui dintre elevii săi. Astfel se realizează contactul continuu, făcând din el (sau ea) o figură de maximă importanță din viaţa copilului: profesorul „meu” sau profesoara „mea” devin tot atât de importanţi ca şi părinţii. Predându-şi/evaluându-și materia, acesta poate să-şi atingă scopul/ obiectivul sub diverse perspective, descoperind vocaţiile şi slăbiciunile elevilor.
 Este cunoscut faptul că și evaluarea face parte integrantă din procesul educației, fiind o etapă necesară în evoluția și progresul elevilor. În acest sens, și în contextul educațional impus, odată cu trecerea la un învățământ digitalizat, profesorii trebuie să se adapteze la utilizarea unor tehnici, metode moderne de evaluare. Profesorii trebuie să utilizeze lecții online, care în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări(contextul pandemic)triste, sunt totuși o provocare pentru cele mai multe dintre cadrele didactice, obișnuite să-și desfășoare lecțiile clasice în sala de clasă.
 Astfel, se impune și găsirea unor modalități, tehnici de evaluare în sistemul online sau în învățământul digitalizat. Mai mult de atât, se pune problema aplicabilității acestor metode și tehnici de evaluare, adaptată și stilului claselor de elevi, dar și conformă cu obiectivele evaluării, propuse de fiecare cadru didactic.
 Întrebarea este însă cum se pot aplica aceste tehnici de evaluare, în așa fel încât, evaluarea să fie corectă, obiectivă, în condițiile în care este evident că până acum nici profesorii, nici elevii nu au fost pregătiți pentru un învățământ online? Căci, niște filme scurte pe Youtube și câteva informații de pe diverse tutoriale și platforme reprezintă în mod cert prea, puțin pentru majoritatea cadrelor didactice, încă nefamiliarizate cu tehnologia de ultimă generație.
 În acest context, apare necesitatea cursurilor de formare pentru cadrele didactice. De altfel, de-a lungul anilor, profesorul va trebui să se dezvolte, în caz contrar el va deveni obositor/plictisitor pentru clasă. Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. Profesorii, instituțiile și actorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie lăsați în urmă. Indiferent dacă cadrele didactice privesc pozitiv sau negativ preluarea tehnologiei în clasă, se pare că este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită.
 În timp ce sunt nevoite să-și crească, să-și sporească utilizarea tehnologiei în mediul educațional, profesorii trebuie ca după procesul predării noilor conținuturi, să utilizeze și noi metode/tehnici de evaluare, obiective, corecte și în favoarea elevilor, tocmai pentru a-i încuraja în procesul învățării continue.
 Importanţa unei bune educaţii( și educația online) şi, deci, a unui bun cadru didactic a fost din totdeauna o premisă de bază a învățământului şi, în afară de rare cazuri, a fost recunoscută de toată lumea. De asemenea, la fel de evident este faptul că educaţia primită în copilărie poate lăsa urme adânci pentru viaţa de mai târziu a individului. Pentru toate acestea, se cer o serie de calităţi ale profesorului. Se pare că, printre ele se poate enumera și abilitatea de a evalua corect, de a nu face diferențe între elevi, de a nu avea preferinţe şi simpatii nedrepte. Profesorul trebuie să caute să-i promoveze pe toţi la fel, îndeosebi pe cei care au mai mare nevoie de ajutorul său, sau au lacune în cunoștiințe, şi căutând să descopere ce este mai bun din fiecare. De aceea, el trebuie să încerce să-şi educe/evalueze elevii nu doar prin instrucţie/teste, ci şi prin dezvoltarea propriilor lor dispoziţii sociale, abilităţi şi înclinaţii. Esenţa unui bun profesor constă și în voinţa de desăvârşire.
 Evaluarea, înțeleasă ca totalitatea activităților prin care se colectează, se organizează și interpretează datele obținute în urma unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele și tipul evaluării este un act didactic complex integrat în întregului proces de învățământ. Evaluarea este de fapt măsurarea rezultatelor predării/învățării, adică determinarea măsurii în care obiectivele instruirii au fost atinse.
 În contextul educațional digitalizat și a unui învățământ online și tehnicile de evaluare utilizate de cadrele didactice au trebuit adaptate claselor de elevi și stilurilor de învățare ale acestora. Utilizarea diferitelor platforme educaționale, în mod unitar la nivelul școlilor, uneori a ușurat evaluarea atât pentru profesori cât și pentru elevi.
Aplicațiile Google pentru educație oferă un pachet de servicii de bază disponibile gratuit pentru orice școală. Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care pot îmbunătății procesele de predare- învățare – evaluare și colaborare în școli prin integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică și administartivă.
 Utilizarea platformei Google Clasroom în școli se pare că a ușurat, simplificat pentru unii utilizatori evaluarea elevilor, dar, deopotrivă pentru alții a îngreunat munca lor. Aplicațiile de la Google permit și elaborarea unor instrumente de măsurare a cunoștiințelor elevilor. Cea mai utilizată este Google Forms, care permite crearea unor teste/ chestionare de evaluare/măsurare a cunoștiințelor elevilor dintr-un anumit domeniu/materie sau unitate de învățare a unei discipline școlare.
 Dintre beneficiile/avantajele aplicației Forms de la Google și despre testele grilă pe care le putem elabora cu această aplicație putem enumera: necesită abilități digitale minime din partea elevilor, corectarea este extrem de rapidă, feedback-ul pentru elevi este imediat, prin afișarea punctajului, are un grad mare de atractivitate pentru elevi, prin repetiție se asigură o învățare eficientă, se asigură un ambient plăcut și competitiv pentru elevi, formularul Google realizează interpretare grafică a fiecărui item din test, pe foaia de calcul tabelară, similară cu cea din Excel se colectează toate răspunsurile, având o evidență clară a nivelului fiecărui elev.
 Desigur, se pot evidenția și dezavantaje în utilizarea și crearea testelor grilă utilizând aplicația Forms de la Google. Dintre acestea enumerăm: putem utiliza cu precădere itemi obiectivi, pentru sporirea acurateții în evaluare, nu toți elevii dețin un smartphone, nu toși elevii au acces la internet, sau nu beneficiază de date mobile, elevii pot trișa uneori în rezolvarea testelor.
 Pentru profesori avantajele sunt mari, deoarece utilizarea smartphone-urilor este în asentimentul generației digitale, ceea ce atrage elevii în actul didactic, facilitându-le înțelegerea și și fixarea noilor cunoștiințe. De altfel, noile tehnologii trebuie înțelese în epoca actuală, îndreptată excesiv spre digitalizare și învățământ online ca aliați în lupta pentru o educație corectă, ca aliați ai actului didactic.Ca dezavantaj, mai putem enumera faptul că asemenea teste grilă, ca instrumente de evaluare moderne nu pot evalua itemii semiobiectivi și itemii subiectivi cu acuretețe, așa cum realiza evaluarea clasică, pe hârtie.
 Instrumentele Google pentru educație sunt recomandate de profesori ca fiind dintre cele mai bune aplicații pentru colaborare și feedback, putând fi folosite la clasă împreună cu alte instrumente digitale de predare-învățare- evaluare și transformând actul educațional într-o experiență interesantă, atractivă.
 
BIBLIOGRAFIE:

Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de eLearning. Litera Internaţional, 2007

RESURSE WEB:

www.lemill.net (repozitoriu de obiecte educaţionale şi mediu pentru crearea testelor online)
https://rosioru.ro/2019/12/14/10-pasi-pentru-crearea-unui-test-pe-smartp…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *