E-LEARNING ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADITIONAL

PROF. ORBULESCU FIŢ PATRICIA VICTORIA COLEGIUL TEHNIC EMANUIL UNGUREANU TIMIŞOARA

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere.
Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari.
Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți.
Pot spune că în primele zile de predat online entuziasmul a fost foarte mare și la elevi, și la profesori. Dar acum, după zile în care stă multe ore pe zi online s-a instalat oboseala. ”Experiența este inedită până la urmă, pentru că am ajuns să fac lucruri pe care până acum nu le-am mai făcut”
Clasa este acum un mediu virtual de învăţare, iar aceasta nu mai este determinata de timp şi spaţiu. Lecţiile on-line pot prezenta acelaşi conţinut şi pot fi dezbătute la fel ca şi lecţiile “convenţionale”. Avantajul este însă faptul că aceste lecţii pot fi accesate oricând şi oriunde. În condiţiile unei motivaţii suficiente, orice elev care are acces la un calculator poate obţine o educaţie cel puţin egală cu unul care beneficiază de un program tradiţional.
Învăţământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase avantaje faţă de învăţământul tradiţional. Elevii îşi pot alege domeniile de cunoaştere, îşi pot urmări propriile interese şi pot accesa informaţiile la propriul nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sală de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii pot accelera procesul de învăţare sau îl pot încetini. De asemenea acest tip de învăţare permite atât elevilor cât şi profesorilor să interacţioneze într-o comunitate on-line fără a fi prezenţi în acelaşi loc sau timp.
Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informaţii procesate cu atenţie fără a mai fi implicaţi emoţional. Spre exemplu într-o discuţie on-line, elevii introvertiţi tind să fie mai activi din mai multe motive. În mediul virtual, inhibiţia cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, corectarea şi prezentarea ideilor fără distractori din afara. Ei nu trebuie sa concureze cu extravertiţii din punct de vedere emoţional, care tind să domine sala de clasa într-un timp relativ scurt.
Acest tip de învăţământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio şi video în clasa sa virtuală.
Fără îndoială accesul factorilor implicaţi în activitatea educaţională la resursele web cresc calitatea procesului de învăţământ. Internetul este aproape indispensabil atât pentru elevi cât si pentru profesori. Acesta îmbunătăţeşte procesul de predare-învăţare, ajută la transmiterea informaţiilor de către profesori şi la asimilarea acestora de către elevi.
Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de:

a se informa, documenta şi extrage informaţii utile dezvoltării lor profesionale
a declanşa desfăşurarea unor activităţi/aplicaţii
a crea o biblioteca on-line, etc.

Putem spune despre aceste instrumente că au un rol foarte important pentru cadrele didacatice, acestea având posibilitatea să: coordoneze o conferinţă, un proiect sau un colocviu, să realizeze prezentări, să gestioneze documentele unei clase/ grupe, să creeze un spaţiu de dezbateri şi discuţii pentru membrii unei clase/ grup sau să colecteze date.
Deţi învăţământul prin intermediul resursele web prezintă numeroase avantaje faţă de învăţământul tradiţional, putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Este evident faptul că numărul utilizatorilor de resurse web este în ascensiune, iar odată cu aceştia şi calitatea învăţământului creşte. Putem remarca deasemenea valenţele benefice pe care internetul le are în predarea, învăţarea sau evaluarea disciplinelor şcolare şi faptul că nu mai există multe domenii în care resursele web să nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente.
Învăţământul de tip e-learning câştigă teren în faţa celui tradiţional, iar elevii aproape că asociază internetul cu un veritabil profesor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *