EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE- METODE ȘI TEHNICI

PROF. OTILIA ȚĂRANU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU PIRU”, MĂRGINENI, BACĂU

Disciplina „Limba şi literatura română” ocupă un loc special în evantaiul de discipline propuse elevului în învăţământul obligatoriu, în măsura în care studierea acestuia presupune, la nivelurile gimnazial- acoperirea a cel puţin patru ore -săptămânal, completate, în cazul ofertei școlare specifice, de o oră alocată disciplinei opționale.
Statutul special al disciplinei vine şi din complexitatea finalităţilor pe care aceasta le impune, fiind totodată modul esenţial de raportare a elevului la ideea de identitate naţională, dar asigură în acelaşi timp dobândirea cunoştinţelor la celelalte materii de studiu, fiind necesară astfel adaptarea continuă a conţiunutului materiei în sine faţă de dinamica procesului educativ.
 „Complexitatea şi dinamismul acestei materii se reflectă în modalităşile diferite de organizare aconţinuturilor, structuri ce pot influenţa, la rândul lor, desenul subdomeniilor didacticii.” [1]
Studiul literaturii, la orice nivel, va presupune întotdeauna aplecarea elevului şi a profesorului asupra textului, precum şi generarea de deprinderi de interpretare a acestui text. Tehnologiile prezentului presupun, astfel, abordări cu o bază conceptuală nouă, completând alstfel modalităţile tradiţionale de lucru, şi nu excluzându-le pe acestea. Studierea literaturii este importantă din două motive esenţiale: în primul rând, plasează elevul şi existenţa acestuia într-un cadru cultural, atât din punct de vedere spaţial, cât şi temporal, iar cu ajutorul ficţiunii identificăm ce nu putem găsi în istorie şi în alte ştiinţe: sensul intim al vieţii, conflicte şi confuzii, bucurii şi temeri, toate transpuse sub masca narării.
Schimbările din domeniul tehnologic, din ce în ce mai accelerate, precum şi creşterea volumului de informaţie, în special în actaulul context sanitar, presupun ca şcoala să pregătească nu numai generaţia tânără, cât şi pe cea adultă, care se află în faţa clasei. Astfel, cel puţin la nivel preuniversitar, profesorul şi clasa se află în faţa unei provocări unice, fiind părtaşi atât la benneficiile, cât şi la responsabilităţile aduse de noile tehnologii.
Luând în considerare cele trei dimensiuni ale actului educational- predarea, învățarea și evaluarea, vom lua ăn disuție ultimul termen, care ridică cele mai mari provocări.
Astfel, în activitatea la clasă, lucrul cu elevul trebuie regândit, re-așezat, re-configurat, dacă ne gândim numai la cele trei înțelesuri ale evaluării diactice: măsurare-apreciere-decizie/notare. Evident, trecerea în sistemul online a acestui demers evaluativ presupune ca atât profesorul, cât și întreg sistemul educațional angrenat, să asigure cele trei caracteristici esențiale: aceea de a fi continuă, completă și corectă.
Dacă în cazul predării și învățării putem enumera o multitudine de plicații, precum Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, edmodo, chiar Youtube-pentru difuzarea de materiale, dar și site-uri specializate, de profil, precum și pagini personale, dedicate disciplinei, în cazul evaluării, lista se reduce rapid la câteva aplicații cu adevărat eficiente. În cazul școlii la care activez a fost ales pachetul G Suite – de departe un sistem performant în ceea ce privește gestionarea grupurilor de elevi, dar și în măsura faptului că oferă o multitudine de sub-activități: crearea de formulare, de documente, accesul la hărți, aplicații de desenat, editare de prezentări.
În ceea ce privește evaluarea, am folosit la clasă opțiunea Google forms, cu selecționarea automată a diferitelor modele de itemi: întrebare cu răspuns simplu/multiplu, întrebare cu răspuns paragraf, întrebatre tip alege dintr-o listă, întrebre cu casete de selectare și întrebare cu scală liniară, existînd opțiune d transmitere către recipient prin e-mail, link direct sau Web.
La fel, tot prin mesaj separat, transmis copiilor, am mai folosit modele de teste generate de https://learningapps.org/[2], dar și www.liveworkshees.com[3], adică am generat testul/forma de evaluare în pagina respectivă, și am transmis copiilor linkul, iar ei au rezolvat cerințele. Deși au un mare succes în cazul claselor a V-a și a VI-a, am putut constata că nu oferă o analiză realistă a rezultatelor muncii depuse, fiin considerate, de multe ori, simple jocuri.Astfel, am abordat deseori evaluarea prin solicitarea de răspunsuri în timpul întâlnirilor online, ceea ce a contribuit la clarificarea unor noțiuni de către alți participanți, dar, desigur a constituit un dezavantaj în privința managementului temporal.
În final, doresc să atrag atenția asupra unuor aspecte colaterale evaluării didactice, ca act, dar la fel de importamnte în cadrul actului educativ: dificultatea de acrea situații observare și autoevaluare în mediul on-line. Pentru referate și proiecte am gândit folosirea unor instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor, cu lipsa accesului la aceste materiale din partea altopr participanți- spre deosebire de prezentarea directă, în fața tuturor-care ar genera, și acesta un consum mare de timp. O altă soluție ar putea fi folosirea clasicului e-mail pentru transmiterea spre evaluare din partea celorlalți elevi, cu solicitarea către aceștia de a completa o grilă de evaluare a prezentării. În cazul proiectelor aplicativee (modele, schițe, realizare practică a unui produs) elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea.
În concluzie, consider că realizarea activității evaluative la nivelul disciplinei Limba și literatura română dispune de o serie nelimitată de resurse, care, îmbinate în proporții corecte și atingând scopul realist- acela de emitere a unei judecăți de valoare realiste- depinde în primul rând de flerul, imaginația și creativitatea profesorului, dar mai ales de aplecarea acestuia către folosirea noilor resurse digitale, care să depășească barierele ecranului și să creeze cu adevărat o clasă virtuală.

 

[1] Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în şcoala primară, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009, p.17

[2] https://learningapps.org/display?v=pc9kiimbk20

[3] https://www.liveworksheets.com/myworkbooks/editworkbookpage.asp?workbookid=561797&clave=zg43y05b

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *