METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA DISCIPLINA EDUCATIE FIZICA SI SPORT

PROF. PANDURU ION DANIEL LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER

Metodele tradiţionale de evaluarea presupun verificarea care poate fi realizată fie verbal prin investigaţie ce urmăreşte să depisteze, în principal modul de înţelegere şi percepere al copiilor/elevilor, scris ce urmăreşte să depisteze modul de înţelegere şi reţinere a cunoştinţelor legate de activitatea de mişcare, fie cu ajutorul testelor care în educaţie fizică sunt reprezentate, în principal de probe de control
Ca şi la celelalte discipline de învăţământ, şi în educaţia fizică, evaluarea, posibilităţilor activităţii fiecărui elev, trebuie să înceapă de la verificarea iniţială, de început care se raportează la achiziţiile finale. Modul de verificare şi apreciere în învăţământul şcolar şi în antrenamentul sportiv se realizează cu ajutorul testelor de evaluare.
În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului, progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare.
Predarea conținuturilor specifice Educației fizice și sportului se va face în condiții de valorificare optimă a tehnologiilor moderne.

Reperele exemplifică o serie de sisteme de comunicare care pot fi utilizate în activitatea didactică, precum și cele mai adecvate resurse informaționale (inclusiv manualele de educație fizică,, resurse educaționale deschise – RED).
În contextul procesului de instruire online, se accentuează rolul temelor pentru acasă în formarea competențelor elevilor și se recomandă o serie de conținuturi posibil a fi exersate în timpul liber al elevilor, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță pentru aceștia.
În condițiile desfășurării online a lecțiilor de educație fizică, sunt necesare resurse tehnologice (dispozitive de tip laptop, tabletă, telefon) care să asigure comunicarea profesor-elev, precum și resurse informaționale care să faciliteze înțelegerea de către elevi a sarcinilor de lucru specifice Educației fizice și sportului. Ca urmare, predarea dobândește note specifice, având în vedere faptul că această disciplină are un puternic caracter practic-aplicativ pe care trebuie să îl mențină chiar și în condițiile învățământului online.

Exemple de metode de evaluare:

chestionare create pe Google forms, pe discipline sportive sau alte teme predate
intrebări din regulamentele sportive
sarcină de găsire de materiale video pe diferite teme (ex. găsirea de clipuri video pentru învățarea pasei de fotbal, sau aruncarea la baschet, etc
sarcină de găsire de materiale video care exemplifică exerciții pentru anumite grupe musculare, etc
se pot da și exerciții fizice de intensitate mică, prin respectarea normelor de protecție specifice.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *