METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA EDUCAȚIE TEHNOLOGICA ȘI APLICAȚII PRACTICE IN ON-LINE

PROF. PAVEL CARMEN ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 TG.OCNA JUDEȚUL BACAU

 Luați prin surprindere, atât noi, cadrele didactice, cât și elevii, a trebuit să căutăm soluții pentru a nu îngrădi dreptul la educație al elevilor. De aceea, aflați în fața unui nou curent (ca să spun așa) în educație, a trebuit să facem ,noi profesorii, posibilă predarea, învățarea și evaluarea în mediul on-line a elevilor, mai ales că încă nu există, nici măcar în alte țări un ghid de bune practici pentru învățământul on-line, cu toate că multe țări stau foarte bine la capitolul dotări tehnice .
 În contextul on-line este foarte importantă, dar și esențială, implicarea tuturor beneficiarilor direcți și indirecți ai educației.
 Pentru mine, cea mai mare provocare de până acum a fost evaluarea deoarece consider că este responsabilitatea profesorului. Evaluarea, chiar și în mediul on-line, trebuie să fie continuă,completă și corectă. Acest lucru trebuie realizat nu numai de către profesor, ci și de tot sistemul educațional. Mai mulți autori au ajuns la concluzia că structura procesului de evaluare cuprinde trei etape : verificarea, măsurarea și notarea.
 Verificarea constă în colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale elevilor, respectiv la cunoștințele, abilitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin intermediul unor metode, tehnici, și instrumente.
 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor elvilor prin raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de criterii de evaluare.
 Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note a progresului școlar al elevilor, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini.
 Folosind diferite platforme de învățare
 Ca și la evaluarea față în față, la evaluarea on-line trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi.
 Experimentând, am constatat că și în mediul on-line este importantă interactivitatea și antrenează elevii în discuții pentru o mai bună înțelegere a lecției. Am utilizat o varietate de metode de evaluare pentru a determina măsura în care elevii și-au atins obiectivele de învățare. Cele mai multe dintre aceste opțiuni pot fi folosite în mediul online, dar trebuie gestionate diferit. Iată câteva din metodele folosite:
-Testul folosind Quiz (răspuns scurt, alegere multiplă).Testele scurte, dar frecvente, pot ajuta atât profesorul, cât și elevul să urmărească progresul lor de învățare. Un test poate avea doar 10-15 întrebări pentru a oferi suficiente informații pentru feedback.Pentru testele cu alegeri multiple, notarea automată poate economisi timp profesorilor și poate oferi feedback rapid elevilor. Pentru răspunsuri scurte sau elemente de răspuns construite scurt, profesorii pot dori să ofere feedback suplimentar de comentarii prin e-mailuri sau prin utilizarea unei platforme de comunicații private într-un sistem de management al învățării.
-Proiectele pot include simulări, jocuri de rol, studii de caz, exerciții de rezolvare a problemelor, muncă de colaborare în grup și brainstorming sau dezbateri pe diferite teme. Pentru proiectele individuale, participanții trebuie să primească feedback de la colegi .Mediul online permite elevilor sau profesorului să ofere și să primească feedback imediat.Elevii pot urmări interese speciale sau subiecte predeterminate de către profesor, pot scrie sau crea diverse produse și le pot prezenta în clasa virtuală. Profesorul trebuie doar să furnizeze formulare de evaluare pentru autoevaluare și evaluarea colegilor.
-Portofoliul.- Elevii pot fi creativi în prezentarea învățării și creșterii lor prin diferite combinații de lucrări, audio / video și / sau prezentări.
 – Profesorii pot, de asemenea, să stabilească în prealabil ce ar trebui să fie inclus în fiecare portofoliu
 – Vizualizarea portofoliilor și de ceilalți elevi poate servi și ca instrument eficient de învățare și evaluare
– Prezentările pot fi sub formă de pagini web informaționale, cum ar fi bloguri, teste generate de elevi pe bază de web, video / audio sau prezentări de diapozitive.
-Studiile de caz pot fi utilizate pentru evaluarea individuală sau de grup.
 Mediul de comunicare asincronă (discuții / bloguri în loc de chat) este de fapt mai potrivit pentru abordările bazate pe probleme, deoarece elevii au mai mult timp să reflecte și să colaboreze între ei. Echipele trebuie să aibă de 5-6 elevi. Iată un exemplu de utilizare a studiului de caz pentru evaluarea online: Fiecare membru al echipei poate fi responsabil pentru contribuția răspunsurilor pentru unul sau mai multe cazuri, prin postarea rapoartelor și a materialelor de sprijin. Alți membri ai echipei răspund apoi cu întrebări la postările originale. Pe baza întrebărilor și a criticilor membrilor echipei, elevii pot revizui rapoartele individuale. Profesorul poate urmări cerând elevilor să dezvolte un caz din experiența lor din lumea reală. Elevii pot folosi o varietate de metode, cum ar fi simulare / jocuri, videoclipuri, prezentări de diapozitive, fotografii.
 O metodă folosită frecvent în clasa fizică este evaluarea orală care se potrivește și mediului online, cu condiția ca elevul să nu aibă pe cineva în apropiere pentru a-i furniza răspunsul, ca mai apoi el să-l transmită profesorului. Cert este că mai avem multe de învățat și de pus în practică și într-un mediu și în celălalt.
 
BIBLIOGRAFIE
1.Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă- Călin Iepure ,Răzvan Curcubată, Bogdan Vaida, Editura Sellification, 2020
2. https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *