E LEARNING - TESTAREA ONLINE A CUNOŞTINȚELOR

PROF. PLEŞA MIHAELA LICEUL TEHNOLOGIC ,,DACIA”PITEŞTI

 Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare.
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță.
 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele două forme ale evaluării tradiţionale: formativă sau sumativă. Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar.
 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
 Acest articol are drept scop prezentarea unor soluții alternative de predare, fără a avea pretenția că acoperă toate soluțiile posibile, sau cele mai bune soluții posibile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor:
 1. Cerințe de bază: Internet, dispozitiv, email
Pe lângă accesul la internet, mai avem nevoie de o adresă de e-mail. Sistemele de adrese de e-mail cele mai utilizate sunt: Gmail, Yahoo și Outlook. Cei de la Google au și ei o formă de Account pentru a creea o adresă de Gmail.Trebuie să luăm în calcul factori de stres „electronic”deoarece oboseala intervine mult mai rapid în această combinație dispozitiv-școală.
 2. Comunicarea video
Trebuie să găsim o formă de comunicare video deoarece avem nevoie de interacțiune. Copiii au nevoie să-și vadă profesorul și să îl asculte chiar dacă uneori nu înțeleg foarte bine.
Soluția Skype pare cea mai bună opțiune pentru comunicarea video, audio și cu partajare de ecran. Este foarte ușor de utilizat, permite conversații multiple, managementul închiderii microfoanelor, managementul înregistrărilor, chat în format text,etc.
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.
Microsoft Teams :Sign up-ul pe versiunea Free se poate realiza și cu o adresă de e-mail de Gmail, dacă este asociată unui Microsoft Account.
Soluția WebEx permite de asemenea, înregistrarea prezentărilor, planificarea întâlnirilor precum și statistici integrate pe partea de curs. Soluția este disponibilă atât pentru mobil cât și pentru Desktop.
Soluția WhatsApp este un mod de a comunica mai facil, recomandandu se utilizarea variantei pe calculator a WhatsApp. Doar că în versiunea Desktop a WhatsApp ului nu se poate iniția un apel video sau nu se poate partaja ecranul, ceea ce poate constitui un dezavantaj major.
Video offline este util în cazul în care comunicarea video în timp real nu este posibilă.Astfel profesorii pot alege varianta înregistrării offline a prezentării unei teme sau subiect de la clasă și apoi încărcarea acestuia pe platforme dedicate, exemplu Youtube.
 3. Soluții pentru managementul claselor și conținutului
La nivelul mai multor școli de-a lungul timpului au fost implementate diverse platforme dedicate suportului educației.Totuşi prezența la școală, interacțiunea profesor-elev și elev-elev este esențială într-un proces educațional bun.
Platforma Moodle este una din cele mai utilizate soluții de e-learning în şcolile din România, având posibilități avansate de partajare a conținutului, urmărirea parcurgerii unui material, teste grilă integrate în curs sau separate, varietate mare de întrebări auto-evaluate, teme de tip eseu și multe altele.
Google Classroom este cea mai rapidă soluție pentru a accede la managementul conținutului educațional.Fiecare profesor, folosind un Google Account poate să își creeze propria clasă virtual,se pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de discuție.
Platforma Adservio ne pune la dispoziție cadrul virtual în care putem comunica cu elevii (inclusiv cu părinții) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor sau de a oferi feedback-uri de modelare a performanței. Platforma reprezintă, în această perioadă „altfel”, modalitatea prin care transmitem elevilor noștri mesajul de normalitate și educație în orice condiții.
 
BIBLIOGRAFIE:
*https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/
*http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/
*https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/
*https://valygreavu.com/2020/03/10/solutii-free-de-e-learning-pentru-scol…
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *