EVALUAREA ELEVILOR ÎNTRE SINCRON ȘI ASINCRON

PROF. POPA BRINDUȘA-GEORGIANA LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI BUSUIOC”, PAȘCANI

 Motto: „… nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecţiunea oricărei evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…”
 Genevieve Meyer
 Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de provocări. Copiii sunt, într-adevăr, viitorul, însă, tot ei fac parte și din prezent. Ei reprezintă inovația, inspirația și schimbarea de care prezentul are atât de mare nevoie. Noi,cadrele didactice, promovăm participarea copiilor la procesele de decizie, amplificăm vocea celor vulnerabili și încurajăm diversitatea. Aşteptările diferitelor instanţe faţă de şcoală s-au schimbat radical: societatea responsabilizează şcoala ca instanţă care să pregătească absolvenţi apţi pentru integrare profesională şi socială; comunităţile vor o reprezentare autentică în şcoală; părinţii aşteaptă ca şcoala să asigure copiilor lor educaţia pe care ei nu o pot oferi; nu în ultimul rând, elevii aşteaptă ca să găsească în şcoală un „spaţiu sigur” pentru exprimarea propriilor puncte de vedere și pentru împărtăşirea intereselor lor de cunoaştere. Educația depășește limitele curriculumului școlar și tinde spre o învățare pe tot parcursul vieții. Modelarea, formarea şi educaţia copilului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. Pandemia de COVID-19 din lume și măsurile naționale necesare pentru combaterea răspândirii virusului pot provoca perturbări semnificative în cadrul activităților de educație, formare și mobilitate pentru cursanții, profesorii și educatori.
 Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Experienţa la catedră mă determină să cred că rolul unei evaluări moderne este acela de a da încredere, de a-l ajuta pe elev în procesul didactic. Astfel, încurajarea fiecărui elev în lecţie îl determină pe acesta să înţeleagă faptul că îi este recunoscut efortul şi progresul pe care îl face să înveţe. Rolul fiecărui cadru didactic este, pe de o parte, de a-i antrena pe elevi în propria pregătire, de a personaliza comunicarea, de a crea o atmosferă pozitivă, iar pe de altă parte de a modela elevii, adoptând şi experimentând metode moderne, cât mai antrenante şi mai atractive. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare. Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. De exemplu, Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”.
 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv. Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul administrativ.
 În concluzie, instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.
 
BIBLIOGRAFIE:

Cristea, E., Proiectarea Pedagogică, Tribuna învăţământului, Nr. 587, 23 – 29 aprilie, 2001;
Cucoş, C., Evaluarea rezultatelor activitǎţii şcolare, în “Psihopedagogie”, Iaşi, Editura Spiru Haret, 1994;
Cucoş, C., Pedagogie, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2002;

Evaluarea – parte integrantă a procesului educativ


 Văideanu G., Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti,1988.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *