IMPACTUL PREDĂRII ONLINE A ORELOR DE INSTRUMENT ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

PROF. POPESCU ADINA MARIANA LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE, DÂMBOVIȚA

Muzica este un limbaj universal în toate culturile lumii. Ea se poate evidenția atât prin cântat, dans, dar și prin sonoritățile instrumentelor muzicale. Se poate face chiar și terapie prin muzică. O partitură destinată copiilor este în mod evident o muzică accesibilă, mai ușor de recunoscut ca mesaj, ca sferă de programatism. Este o muzică ușor de abordat și gestionat.
Organizarea de lecții în mediul online la un liceu vocațional presupune abordarea din mai multe perspective, mai ales dacă disciplina predată este un instrument, în speță pianul. Folosirea unor aplicații diverse, în funcție de oportunitățile pe care le au elevii și profesorii, contribuie la facilitarea comunicării muzicale, apărând necesitatea de dezvoltarea unor deprinderi computerizate.
Deși în cazul elevilor, aceștia pot utiliza cu ușurință diverse device-uri, ei pot întâmpina uneori dificultăți când trebuie să învețe ceva nou. Astfel, în cazul predării pianului online pot apărea diverse probleme precum: device-urile folosite au întârzieri și sunetele nu se aud corect; poziționarea acestor device-uri trebuie să fie una care să acopere întreaga imagine, atât a elevului în timpul lucrului, cât și a instrumentului, de multe ori fiind nevoie de ajutorul părinților, în cazul elevilor de ciclu primar; explicațiile online pot fi mai lungi decât în mod obișnuit, pentru o mai bună înțelegere a partiturii, fapt ce poate conduce la scăderea interesului elevului.
Se pot folosi și diverse filmulețe în care sunt reproduse piesele din repertoriu, pentru o mai bună interpretare. Un minus al predării online este și faptul că în această perioadă nu au mai fost organizate olimpiade, audiții, concursuri, examene de sfârșit de an, toate acestea stimulând competiția și interesul pentru studiu individual aprofundat.
Flexibilitatea, creativitatea, originalitatea de care dă dovadă un cadru didactic stau la baza realizării unor activități de succes, chiar și în mediul online, profesorii trebuind să-și adapteze cerințele și modalitățile de lucru pentru a reuși să aibă rezultatele așteptate.
Pe lângă predarea clasică adusă în mediul online, în această perioadă am folosit și Website Chrome Music Lab, unde elevii pot experimenta manual diverse aplicații muzicale și instrumente live și pot primi feedback, dar și site-ul Music theory net, o platformă cu exerciții variate de diverse grade de dificultate, vare permite profesorilor să personalizeze exercițiile propuse în funcție de particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor.
Predarea, învățarea, evaluarea online este mult mai dificil de realizat decât dacă orele s-ar fi desfășurat în mod fizic la clasă, profesorul putând să corecteze mult mai ușor mișcările mâinilor, digitația.
Lucrând zilnic, micii interpreți trebuie să acorde importanță pregătirii de specialitate, însușindu-și în același timp discipline absolut necesare oricărui viitor muzician precum teoria muzicii, solfegiu, istoria muzicii, armonia. Acesta trebuie să învețe să recunoască și să redea cu ușurință intervale, să execute la prima vedere fragmente melodice, să își însușească pasaje muzicale în mod rațional. Acest complex de probleme constituie garanția reușitei în studiul profund al operelor muzicale, pentru o interpretare valoroasă. Micul instrumentist trebuie să urmărească conștient evoluția construcției muzicale pentru a-și doza mijloacele de care dispune.
 
BIBLIOGRAFIE:
* Dinicu, D. Gh., Contribuții la arta interpretării muzicale, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R, București, 1963
* Homone Alexandra, Rolul aplicațiilor online în organizarea orei de Educație Muzicală, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“, Cluj-Napoca, http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2019/2/ICTMF_ISSN_2067-9408_2019_vol_10_issue_2_pg_no_013-022.pdf (accesat la 04.08.2020)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *